ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Υποτροφίες - Εκπτώσεις

Υποτροφίες

Το φροντιστήριο ΠΡΩΤΟ κάθε χρόνο χορηγεί μια σειρά από υποτροφίες:

Υποτροφία πλήρους φοίτησης (100%) αδελφού/-ης που φοιτά στο Γυμνάσιο,

Υποτροφία φοίτησης (50%) στο δεύτερο από το δύο αδέλφια.

Εκπτώσεις

Στις ήδη προσιτές τιμές μας ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ:

– 15% σε παιδιά τρίτεκνων ή πολύτεκνων οικογενειών,

– 15% σε παιδιά με γονείς υπηρετούντες στα ένστολα επαγγέλματα (Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό)