ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Θέματα - Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΓΕΛ

Πανελλαδικές 2024
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική περίοδος
Αρχαία Ελληνικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις  ΘέματαΑπαντήσεις
Πληροφορική Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις

 

Πανελλαδικές 2023
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική περίοδος
Αρχαία Ελληνικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις  ΘέματαΑπαντήσεις
Πληροφορική Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις

 

Πανελλαδικές 2022
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική περίοδος
Αρχαία Ελληνικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις  ΘέματαΑπαντήσεις
Πληροφορική Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις

 

Πανελλαδικές 2021
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική περίοδος
Αρχαία Ελληνικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Κοινωνιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις  ΘέματαΑπαντήσεις
Πληροφορική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2020 | Νέο Σύστημα
 Κανονική περίοδοςΕπαναληπτική περίοδος
Αρχαία Ελληνικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Κοινωνιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Πληροφορική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2020 | Παλαιό Σύστημα
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2019
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2018
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις  ΘέματαΑπαντήσεις 
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2017
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2016 | Νέο Σύστημα
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2016 | Παλαιό Σύστημα
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2015

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Βιοχημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρολογία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Πανελλαδικές 2014
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιοχημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ηλεκτρολογία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2013
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιοχημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ηλεκτρολογία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2012
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα  Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2011
  Κανονική Περίοδος Επαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα  Απαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις   Θέματα  Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα  Απαντήσεις
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα Απαντήσεις    Θέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις   Θέματα  Απαντήσεις
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις    Θέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις     Θέματα  Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2010
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις  
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2009
 Κανονική Περίοδος
Επαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2008
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2007
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2006
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις  
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα  Απαντήσεις  
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις  
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα  Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2005
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2004
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2003
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα  Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Πανελλαδικές 2002
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα Απαντήσεις  ΘέματαΑπαντήσεις
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις
Πανελλαδικές 2001
Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Βιολογία Κατεύθυνσης Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Βιοχημείας Κατεύθυνσης ΘέματαΑπαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Ιστορία ΚατεύθυνσηςΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Λογοτεχνία ΚατεύθυνσηςΘέματα  ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΘέματαΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Μαθηματικά ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Οικονομία (ΑΟΘ)Θέματα ΑπαντήσειςΘέματαΑπαντήσεις 
Οργάνωση Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ)Θέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 
Πληροφορική Κατεύθυνσης (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική Γενικής ΠαιδείαςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις  ΘέματαΑπαντήσεις 
Χημεία ΚατεύθυνσηςΘέματα Απαντήσεις ΘέματαΑπαντήσεις 

ΕΠΑΛ

Πανελλαδικές 2024
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
ΜαθηματικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Πανελλαδικές 2023
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
ΜαθηματικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Πανελλαδικές 2022
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
ΜαθηματικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Πανελλαδικές 2021
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
ΜαθηματικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Πανελλαδικές 2020
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
ΜαθηματικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις  
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις  
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2019
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2018
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2017
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2016
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2015
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
 
Πανελλαδικές 2014
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Πανελλαδικές 2013
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 

 

Πανελλαδικές 2012
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 

 

Πανελλαδικές 2011
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 

 

Πανελλαδικές 2010
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 

 

Πανελλαδικές 2009
 Κανονική ΠερίοδοςΕπαναληπτική Περίοδος
Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Θέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης (ΑΟΔ)Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Δίκτυα ΥπολογιστώνΘέματαΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτρικές ΜηχανέςΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Ηλεκτροτεχνία ΙΙΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
ΜαθηματικάΘέματα ΑπαντήσειςΘέματα Απαντήσεις 
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) ΙΙΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Νέα ΕλληνικάΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Προγραμματισμός ΥπολογιστώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
Στοιχεία ΜηχανώνΘέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις 
ΥγιεινήΘέματα Απαντήσεις  Θέματα Απαντήσεις 
Ψηφιακά Συστήματα Θέματα Απαντήσεις Θέματα Απαντήσεις