Φροντιστηριο Πρωτο

Προσομοίωση Εξετάσεων Ο.Ε.Φ.Ε.
l

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης της Ο.Ε.Φ.Ε. δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξεταστούν στο σύνολο της πανελλαδικά εξεταζόμενης ύλης σε δύο κύκλους, Α’ και Β’.

Ο Β΄ κύκλος διενεργείται ένα μήνα περίπου πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις ώστε οι υποψήφιοι να διαπιστώσουν εγκαίρως τυχόν ελλείψεις στην κατάκτηση της ύλης αλλά και να μετριάσουν το άγχος τους.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Τα θέματα τίθενται από Επιτροπή της Ο.Ε.Φ.Ε. και είναι κοινά για όλους τους μαθητές που φοιτούν σε φροντιστήρια από όλη την Ελλάδα, τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα Θέματα και τις Απαντήσεις από το 2003 ως και το 2022.