Φροντιστηριο πρωτο

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Συμβουλευτική

Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Συμβουλευτική

Οι υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής του φροντιστηρίου μας έχουν στόχο να σε βοηθήσουν να λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Ειδικότερα, θα μπορέσεις:

▶ να πληροφορηθείς έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.

▶ να μάθεις να αναζητάς, να επεξεργάζεσαι και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική σου ανάπτυξη.

▶ να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων σου, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών σου, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σου επιλογές.

▶ να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για εσένα, για τις σπουδές & τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν.

▶ να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Στο φροντιστήριό μας η Συμβουλευτική και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός παρέχονται σε δύο επίπεδα: την ατομική και την ομαδική συμβουλευτική.

Στο πλαίσιο της ομαδικής συμβουλευτικής διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια, τα οποία έχουν στόχο:

▶ την παροχή πληροφόρησης για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας

▶ την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών και

▶ την εκμάθηση τεχνικών λήψης απόφασης.

Από την άλλη, στην ατομική συμβουλευτική η συμβουλευτική παρέμβαση γίνεται με τρόπο «εξατομικευμένο» με τη βοήθεια της ατομικής συμβουλευτικής συνέντευξης. Με τη μέθοδο αυτή εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού συζητούν κατ’ ιδίαν με τους μαθητές ή/και με τους γονείς του (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως μέσω της εκπαιδευτικής μας πλατφόρμας) με σκοπό:

▶ να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) και

▶ να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους.

Κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενώ ο αριθμός και το περιεχόμενο των συναντήσεων αυτών εξαρτάται από τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών.

Στο πλαίσιο της ατομικής συμβουλευτικής παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στον χώρο μας με στόχο την ανίχνευση των κλίσεων και δεξιοτήτων του μαθητή για την επιλογή της ομάδας προσανατολισμού και κατόπιν επαγγέλματος. Τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται από τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του φροντιστηρίου μας σε προσωπική συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο μαθητή και τους γονείς του.

Το τεστ που διενεργείται είναι το Career Gate Test K.16, ένα από τα κορυφαία τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ελλάδα και διεθνώς και το μοναδικό που διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001. Στηρίζεται σε αναγνωρισμένες επιστημονικές βάσεις, είναι σταθμισμένο, αξιόπιστο, έγκυρο, εύχρηστο και εύκολα κατανοητό.

Το τεστ πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του φροντιστηρίου μας. Τα αποτελέσματά του παρουσιάζονται σε προσωπική συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο μαθητή και τους γονείς του.

Σύμβουλος Καθηγητής – Mentoring

Κάθε Μαθητής έχει τον Μέντορα – Σύμβουλό του.

Ο Καθηγητής – Σύμβουλος παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση στον κάθε μαθητή ξεχωριστά ή σε ολιγομελείς ομάδες μαθητών. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη μαθησιακή υποστήριξη αλλά στη δημιουργία μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό:

▶ Παρέχει στον κάθε μαθητή εργαλεία και ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμό με απώτερο σκοπό τη σταδιακή κατάκτηση της αυτογνωσίας του και την αυτορρύθμισή του.

▶ Συντονίζει/μεθοδεύει την προσπάθεια του μαθητή, καταρτίζοντας – σε συνεργασία μαζί του – σαφή και ρεαλιστική στοχοθεσία. Βοηθά, δηλαδή, τον μαθητή να προσδιορίζει και να επιτυγχάνει ευκολότερα τους άμεσους και τους μακροπρόθεσμους στόχους του.

▶ Εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία και τις ανάγκες του μαθητή, ώστε να μπορεί να προβεί σε στοχευμένες –και συνεπώς αποτελεσματικότερες- παρεμβάσεις.

 Καθοδηγεί τον μαθητή στο πώς να μελετάει με αποτελεσματικότερο τρόπο και τον βοηθά να αναπτύσσει στρατηγικές για βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

▶ Παίζει ρόλο εμψυχωτικό, κινητοποιώντας τον μαθητή και ενθαρρύνοντάς τον να αναπτύξει στον μέγιστο βαθμό το δυναμικό του και βοηθώντας τον να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.

Συμπερασματικά, με τον θεσμό αυτό, μέσα από τον συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και εμψυχωτικό ρόλο του Καθηγητή – Συμβούλου, δίνουμε έμφαση στην απρόσκοπτη προσωπική ανάπτυξη του κάθε μαθητή προκειμένου να σχεδιάσει το μέλλον του και να προσχωρήσει σε συνειδητές επιλογές.

Ψυχολόγος

Η προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ενδέχεται συχνά να συνοδεύεται από έντονες εκδηλώσεις άγχους αλλά και συναισθηματικές εξάρσεις δεδομένου ότι συντελείται κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας, την οποία κάθε έφηβος βιώνει περισσότερο ή λιγότερο έντονα. Για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουμε να παρέχουμε στους μαθητές μας και ψυχολογική στήριξη έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Το Φροντιστήριο μας συνεργάζεται με εκπαιδευτική σύμβουλο – ψυχολόγο, η οποία είναι στη διάθεση των γονέων και των μαθητών, για να συζητήσει μαζί τους οτιδήποτε τους απασχολεί και μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, ο κάθε μαθητής και γονιός έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε ατομική συνάντηση με την εκπαιδευτική ψυχολόγο του φροντιστηρίου μας. Οι συνεδρίες για τους μαθητές μας καθώς και για τους γονείς & κηδεμόνες τους είναι δωρεάν και διέπονται από το ιατρικό απόρρητο. Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται σεμινάρια και διαλέξεις για διαχείριση άγχους εξετάσεων, κρίσεις πανικού, ενίσχυση προσωπικότητας, αυτοεικόνας και αυτοπεποίθησης κλπ.