ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προγραμματισμός σχολικού έτους 2024-2025

 

 

17 Ιουνίου 2024 – 12 Ιουλίου 2024Θερινά Μαθήματα Β΄ – Γ’ Λυκείου
13 Ιουλίου 2024 – 18 Αυγούστου 2024Καλοκαιρινές Διακοπές
19 Αυγούστου 2024 – 6 Σεπτεμβρίου 2024Θερινά Μαθήματα Α’- Β’- Γ’ Λυκείου
 29 Αυγούστου 2024Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις
Πολιτικές Σχολές
 5 Σεπτεμβρίου 2024 Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές
 9 Σεπτεμβρίου 2024Αγιασμός
 9 Σεπτεμβρίου 2024Έναρξη Χειμερινού Προγράμματος Σπουδών
Α’-Β’-Γ’ Γυμνασίου & Α’-Β’-Γ’ Λυκείου
Χειμερινή Προετοιμασία ΠΚΕ
 16 Σεπτεμβρίου 2024Έναρξη Τμημάτων Αποφοίτων
 5 Οκτωβρίου 2024Δοκιμαστικές ΠΚΕ
 12 Οκτωβρίου 2024Σεμινάριο Συμβουλευτικής
 Οκτώβριος 2024 – Δεκέμβριος 2024Α’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
 14 Δεκεμβρίου 20241η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 Ιανουάριος 2025Β’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Α’ κύκλος ΟΕΦΕ)
 Φεβρουάριος 2025 – Απρίλιος 2025Γ’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
 Μάρτιος – Απρίλιος 2025Προετοιμασία φακέλου Υποψηφίων Π.Κ.Ε.
Μάρτιος – Απρίλιος 2025Διεξαγωγή Π.Κ.Ε
 Απρίλιος 2025 3η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Απρίλιος 2025 – Μάϊος 2025Δ’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Β’ κύκλος ΟΕΦΕ)