ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προγραμματισμός σχολικού έτους 2023-2024

 

 

20 Ιουνίου 2023 – 20 Ιουλίου 2023Θερινά Μαθήματα Γ’ Λυκείου και Θερινή Προετοιμασία ΠΚΕ
21 Ιουλίου 2023 – 20 Αυγούστου 2023Καλοκαιρινές Διακοπές
21 Αυγούστου 2023 – 8 Σεπτεμβρίου 2023Θερινά Μαθήματα Α’- Β’- Γ’ Λυκείου
 31 Αυγούστου 2023Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις
Πολιτικές Σχολές
 7 Σεπτεμβρίου 2023 Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές
 11 Σεπτεμβρίου 2023Αγιασμός
 11 Σεπτεμβρίου 2023Έναρξη Χειμερινού Προγράμματος Σπουδών
Α’-Β’-Γ’ Γυμνασίου & Α’-Β’-Γ’ Λυκείου
Χειμερινή Προετοιμασία ΠΚΕ
 18 Σεπτεμβρίου 2023Έναρξη Τμημάτων Αποφοίτων
 7 Οκτωβρίου 2023Δοκιμαστικές ΠΚΕ
 14 Οκτωβρίου 2023Σεμινάριο Συμβουλευτικής
 Οκτώβριος 2023 – Δεκέμβριος 2023Α’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
 16 Δεκεμβρίου 20231η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 Ιανουάριος 2024Β’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Α’ κύκλος ΟΕΦΕ)
 Φεβρουάριος 2024 – Απρίλιος 2024Γ’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
 Μάρτιος – Απρίλιος 2023Προετοιμασία φακέλου Υποψηφίων Π.Κ.Ε.
Μάρτιος – Απρίλιος 2024Διεξαγωγή Π.Κ.Ε
 Απρίλιος 2024 3η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Απρίλιος 2024 – Μάϊος 2024Δ’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Β’ κύκλος ΟΕΦΕ)