ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Προγραμματισμός σχολικού έτους 2022-2023

 

 

14 Ιουνίου 2022 – 15 Ιουλίου 2022Θερινά Μαθήματα Γ’ Λυκείου και Θερινή Προετοιμασία ΠΚΕ
16 Ιουλίου 2022 – 16 Αυγούστου 2022Καλοκαιρινές Διακοπές
17 Αυγούστου 2022 – 9 Σεπτεμβρίου 2022Θερινά Μαθήματα Α’- Β’- Γ’ Λυκείου
 31 Αυγούστου 2022Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις
Πολιτικές Σχολές
 7 Σεπτεμβρίου 2022 Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές
 12 Σεπτεμβρίου 2022Αγιασμός
 12 Σεπτεμβρίου 2022Έναρξη Χειμερινού Προγράμματος Σπουδών
Α’-Β’-Γ’ Γυμνασίου & Α’-Β’-Γ’ Λυκείου
Χειμερινή Προετοιμασία ΠΚΕ
 19 Σεπτεμβρίου 2022Έναρξη Τμημάτων Αποφοίτων
 8 Οκτωβρίου 2022Δοκιμαστικές ΠΚΕ
 15 Οκτωβρίου 2022Σεμινάριο Συμβουλευτικής
 Οκτώβριος 2022 – Δεκέμβριος 2022Α’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
 17 Δεκεμβρίου 20221η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 Ιανουάριος 2023Β’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Α’ κύκλος ΟΕΦΕ)
 Φεβρουάριος 2023 – Απρίλιος 2023Γ’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
 Μάρτιος – Απρίλιος 2023Προετοιμασία φακέλου Υποψηφίων Π.Κ.Ε.
Μάρτιος – Απρίλιος 2023Διεξαγωγή Π.Κ.Ε
 Απρίλιος 2023 3η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
Απρίλιος 2023 – Μάϊος 2023Δ’ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Β’ κύκλος ΟΕΦΕ)