Δείτε στον παρακάτω πίνακα τον προγραμματισμό των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τα ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. , ΓΕ.Λ , ΕΠΑ.Λ. και τα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.ΓΕ.Λ.ΕΠΑ.Λ.ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Πηγή minedu.gov.gr