Φροντιστηριο Πρωτο

Ιδιαίτερα Μαθήματα

Στον χώρο του φροντιστηρίου μας παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα από τους έμπειρους καθηγητές μας σε προσιτές τιμές.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού ιδιαιτέρων μαθημάτων και μαθημάτων σε τμήμα.