ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου
d

Ωρολογιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γυμνάσιο

 

Στο Φροντιστήριό μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Τα μαθήματα δεν καλύπτουν μόνο τη διδακτέα ύλη του σχολείου αλλά προχωρούν και ένα βήμα παρακάτω: εστιάζουν τόσο στη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση ασκήσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία όσο και στην καλλιέργεια της έκφρασης και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών μέσα από τα μαθήματα των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές του Γυμνασίου να θέσουν γερές βάσεις για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του Λυκείου και των πανελλαδικών εξετάσεων. Για αυτό το λόγο πλαισιώνουμε το πρόγραμμα σπουδών με μια σειρά από παράλληλες υπηρεσίες, όπως:

▶ Επαναληπτικά τεστ και διαγωνίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα,

▶ Συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες,

▶ Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων που αφορούν τεχνικές μελέτης, διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους, τεχνικές απομνημόνευσης και άλλα,

▶ Λειτουργία γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού,

▶ Λειτουργία νησίδας δυσλεξίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,

▶ Δωρεάν προετοιμασία για τις αθλητικές δοκιμασίες  για όσους ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές και την αστυνομία.

Α’ Γυμνασίου

l

Νέα Ελληνικά

1 ώρα την εβδομάδα

Μαθηματικά

2 ώρες την εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

1 ώρα την εβδομάδα

Β’ Γυμνασίου

l

Νέα Ελληνικά

1 ώρα την εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

1 ώρα την εβδομάδα

Μαθηματικά

2 ώρες την εβδομάδα

Φυσική

1 ώρα την εβδομάδα

Χημεία

1 ώρα την εβδομάδα

Γ’ Γυμνασίου

l

Νέα Ελληνικά

1 ώρα την εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

1 ώρα την εβδομάδα

Φυσική

1 ώρα την εβδομάδα

Μαθηματικά

2 ώρες την εβδομάδα

Χημεία

1 ώρα την εβδομάδα