ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Πρόγραμμα Σπουδών ΓΕΛ
d

Ωρολογιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία οι μαθητές καλούνται να θέσουν τις βάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της Γ’ Λυκείου. Μια σωστά οργανωμένη και μεθοδική προετοιμασία των μαθητών ήδη από την Α’ Λυκείου απαλλάσσει τους μαθητές από το άγχος των εξετάσεων και τους βοηθά να μάθουν να οργανώνουν σωστά το χρόνο της μελέτης τους, ενώ, παράλληλα τους καθιστά ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου.

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2 ώρες την εβδομάδα

Άλγεβρα

2 ώρες την εβδομάδα

Φυσική

2 ώρες την εβδομάδα

Αρχαία

2 ώρες την εβδομάδα

Χημεία

2 ώρες την εβδομάδα

Γεωμετρία

2 ώρες την εβδομάδα

Β’ Λυκείου

Στη Β’ Λυκείου αρχίζει σταδιακά η προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας εξασφαλίζει στους μαθητές τη δυνατότητα να καλύψουν ένα μέρος της πανελλαδικά εξεταζόμενης ύλης της Γ’ Λυκείου και έτσι να πορευτούν στις εξετάσεις με περισσότερη άνεση και ασφάλεια, αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.

Ανθρωπιστικές Σπουδές

Λατινικά

2 ώρες την εβδομάδα

Ιστορία

1 ώρα την εβδομάδα

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2 ώρες την εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

4 ώρες την εβδομάδα

Άλγεβρα (προαιρετικά)

3 ώρες την εβδομάδα

Γεωμετρία (προαιρετικά)

1 ώρα την εβδομάδα

Θετικές Σπουδές

Μαθηματικά Β' & Γ'

2 ώρες την εβδομάδα

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2 ώρες την εβδομάδα

Άλγεβρα

3 ώρες την εβδομάδα

Φυσική Β' & Γ'

3 ώρες την εβδομάδα

Χημεία Β' & Γ'

2 ώρες την εβδομάδα

Γεωμετρία (προαιρετικά)

1 ώρα την εβδομάδα

Σπουδές Υγείας

Βιολογία Γ'

1 ώρα την εβδομάδα

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2 ώρες την εβδομάδα

Χημεία Β' & Γ'

2 ώρες την εβδομάδα

Άλγεβρα

3 ώρες την εβδομάδα

Φυσική Β' & Γ'

3 ώρες την εβδομάδα

Μαθηματικά Β' & Γ' (προαιρετικά)

2 ώρες την εβδομάδα

Γεωμετρία (προαιρετικά)

1 ώρα την εβδομάδα

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2 ώρες την εβδομάδα

Μαθηματικά Β' & Γ'

2 ώρες την εβδομάδα

Άλγεβρα

3 ώρες την εβδομάδα

Α.Ε.Π.Π. Γ'

1 ώρα την εβδομάδα

Α.Ο.Θ. Γ'

1 ώρα την εβδομάδα

Γεωμετρία (προαιρετικά)

1 ώρα την εβδομάδα

Γ’ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου είναι δομημένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη κάλυψη της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων για την εμπέδωσή τους. Τα πολλαπλά tests και τα διαγωνίσματα, αλλά και οι εξετάσεις προσομοίωσης εξασκούν τους μαθητές σε βαθμό που να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ανθρωπιστικές Σπουδές

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες την εβδομάδα

Αρχαία Ελληνικά

5 ώρες την εβδομάδα

Λατινικά

3 ώρες την εβδομάδα

Ιστορία Γ'

3 ώρες την εβδομάδα

Θετικές Σπουδές

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες την εβδομάδα

Μαθηματικά

5 ώρες την εβδομάδα

Χημεία

3 ώρες την εβδομάδα

Φυσική

4 ώρες την εβδομάδα

Σπουδές Υγείας

Βιολογία

4 ώρες την εβδομάδα

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες την εβδομάδα

Χημεία

3 ώρες την εβδομάδα

Φυσική

4 ώρες την εβδομάδα

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες την εβδομάδα

Μαθηματικά

5 ώρες την εβδομάδα

Α.Ο.Θ.

3 ώρες την εβδομάδα

Α.Ε.Π.Π.

3 ώρες την εβδομάδα