ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Επίσημα Διαγωνίσματα

Θέματα

Γ' Λυκείου
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΠΑΛ
23.10.2021Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
06.11.2021ΑΡΧΑΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΒΙΟΛΟΓΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
20.11.2021ΛΑΤΙΝΙΚΑΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.Α.Ε.Π.Π.ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι
27.11.2021ΙΣΤΟΡΙΑΧΗΜΕΙΑ ΠΡ.ΧΗΜΕΙΑ ΠΡ.Α.Ο.Θ.ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
04.12.2021
Β' Λυκείου
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝΕΠΑΛ
23.10.2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
06.11.2021ΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑ
20.11.2021ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.ΛΑΤΙΝΙΚΑ
27.11.2021ΧΗΜΕΙΑ
04.12.2021ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑ
Α' Λυκείου
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
23.10.2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
06.11.2021ΑΛΓΕΒΡΑ
20.11.2021ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.
27.11.2021ΧΗΜΕΙΑ
04.12.2021ΑΡΧΑΙΑ

Απαντήσεις

Γ' Λυκείου
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΠΑΛ
23.10.2021Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
06.11.2021ΑΡΧΑΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΒΙΟΛΟΓΙΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
20.11.2021ΛΑΤΙΝΙΚΑΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.Α.Ε.Π.Π.ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι
27.11.2021ΙΣΤΟΡΙΑΧΗΜΕΙΑ ΠΡ.ΧΗΜΕΙΑ ΠΡ.Α.Ο.Θ.ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ
04.12.2021
Β' Λυκείου
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚ. ΣΠΟΥΔΩΝΕΠΑΛ
23.10.2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
06.11.2021ΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑ
20.11.2021ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.ΛΑΤΙΝΙΚΑ
27.11.2021ΧΗΜΕΙΑ
04.12.2021ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΡΧΑΙΑ
Α' Λυκείου
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
23.10.2021 Ν.ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
06.11.2021ΑΛΓΕΒΡΑ
20.11.2021ΦΥΣΙΚΗ ΠΡ.
27.11.2021ΧΗΜΕΙΑ
04.12.2021ΑΡΧΑΙΑ