Φροντιστηριο Πρωτο

Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑΛ
d

Ωρολογιο Προγραμμα

ΕΠΑΛ Β’

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ στην Β΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της κοινής ομάδας σε τμήματα που απευθύνονται μόνο σε υποψήφιους των ΕΠΑΛ ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν σε έννοιες της δικής τους ύλης.

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

2 ώρες την εβδομάδα

Μαθηματικά

2 ώρες την εβδομάδα

ΕΠΑΛ Γ’

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ στην Γ΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν κοινό κύκλο μαθημάτων που αφορά τα κοινά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά) και έναν εξατομικευμένο που αφορά τα μαθήματα ειδικότητας. Στο φροντιστήριό μας διδάσκονται ΟΛΑ τα μαθήματα ειδικότητας είτε στο πλαίσιο τμήματος είτε ιδιαίτερου μαθήματος.

l

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

3 ώρες την εβδομάδα

Μαθηματικά

4 ώρες την εβδομάδα

1° μάθημα ειδικότητας

2 ώρες την εβδομάδα

2° μάθημα ειδικότητας

2 ώρες την εβδομάδα