ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση

Έλα και εσύ! Μπες Πρώτο-ς

Διδασκαλία εξ αποστάσεως

Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα αυτό έχουμε εντάξει τη χρήση της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας My Proto που μας δίνει τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Έτσι, καθίσταται δυνατό να εναλλάσσουμε τη διά ζώσης με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, όποτε χρειάζεται, χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία απευθυνόμενοι επιπλέον και σε:

  • μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετακίνησης από τον προσωπικό τους χώρο στον χώρο του Φροντιστηρίου,
  • μαθητές που επιθυμούν να εξοικονομήσουν χρόνο από τις καθημερινές μετακινήσεις.
Οι καθηγητές μας είναι πλήρως εκπαιδευμένοι σε όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες για την αποτελεσματική παράδοση των φροντιστηριακών μαθημάτων μας και την πλήρη εφαρμογή των εκπαιδευτικών μας μεθόδων.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν υπολείπεται της δια ζώσης εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα των μαθητών μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις των 2 τελευταίων ετών μας το απέδειξαν περίτρανα! Πλέον τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην επιτυχία!

Υβριδική τάξη

Στο Φροντιστήριο μας προσφέρεται η δυνατότητα ζωντανής συμμετοχής αλλά και εξ αποστάσεως παρακολούθησης του μαθήματος την ώρα που αυτό πραγματοποιείται από τον καθηγητή στη φυσική τάξη, παρουσία των υπολοίπων μαθητών του τμήματος.

Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων σε μαθητές που για προσωπικούς λόγους επιλέγουν να παρακολουθήσουν ολόκληρο τον κύκλο μαθημάτων ή μέρος αυτού διαδικτυακά.

Έτσι όποιος το επιθυμεί μπορεί να περιορίσει την απώλεια χρόνου από τις καθημερινές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όταν το πρόγραμμά του είναι επιβαρυμένο ή ακόμα και να παρακολουθήσει το μάθημα από το σπίτι του, αν είναι αδιάθετος.

Η τεχνολογία, λοιπόν, σας δίνει την ευκαιρία να αισθανθείτε μέρος ενός συνόλου, να μαθαίνετε και να δουλεύετε μαζί ακόμα και αν ζείτε σε διαφορετικές πόλεις με κοινό στόχο -πάντα- τη μάθηση!