Δείτε παρακάτω τη διαδικασία, τα σχολεία και την αίτηση για την εισαγωγή υποψηφίων στα Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ την διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Μουσικά Σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο εισαγωγής των μαθητών στα Μουσικά Σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση εισαγωγής των μαθητών στα Μουσικά Σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ την διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο εισαγωγής των μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ την αίτηση εισαγωγής των μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Πηγή minedu.gov.gr