Φροντιστηριο Πρωτο

Νησίδα Δυσλεξίας

Το Φροντιστήριό μας καινοτομεί στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης με τη λειτουργία  «Νησίδας Δυσλεξίας» στους κόλπους του. Σκοπός μας είναι να σταθούμε δίπλα στα παιδιά με δυσλεξία και να τα βοηθήσουμε να επιτύχουν τους στόχους τους. Για τους μαθητές αυτούς προβλέπονται:

  • 1 επιπλέον ώρα διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στους δυσλεκτικούς μαθητές όλων των τάξεων σε εβδομαδιαία βάση.
  • Προφορική εξέταση από τον διδάσκοντα καθηγητή στα επίσημα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου.
  • Ψυχολογική στήριξη.