Αναρτήθηκε από την διοικούσα επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων ο αριθμός των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις κάθε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2024-2025,

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ

Πηγή minedu.gov.gr