Συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης της ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ).

Αποτέλεσμα εικόνας για οεφε

Η συμμετοχή στις εξετάσεις προσομοίωσης της ΟΕΦΕ δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να εξεταστούν στο σύνολο της πανελλαδικά εξεταζόμενης ύλης ένα μήνα περίπου πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και έτσι να διαπιστώσουν εγκαίρως τυχόν ελλείψεις στην κατάκτηση της ύλης αλλά και να μετριάσουν το άγχος τους.

Τα θέματα τίθενται από Επιτροπή της ΟΕΦΕ και είναι κοινά για όλους τους μαθητές που φοιτούν σε φροντιστήρια από όλη την Ελλάδα, τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία.