Για τον υπολογισμό των μορίων σας μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.oefe.gr/el/normal/credits-calculation_el.aspx