ΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αρχαία Ελληνικά ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα  Απαντήσεις
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Κοινωνιολογία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα και ΛογοτεχνίαΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα  Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις 
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019

Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα  Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις 
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018

Αρχαία Ελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής ΠαιδείαςΘέματα  Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις 
Ιστορία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Λατινικά ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά ΠροσανατολισμούΘέματαΑπαντήσεις
Νεοελληνική ΓλώσσαΘέματα Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ)Θέματα Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ)Θέματα Απαντήσεις 
Φυσική ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 
Χημεία ΠροσανατολισμούΘέματα Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2016

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2002

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2001

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2000

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Βιολογία Γενικής Παιδείας Θέματα   Απαντήσεις
Βιολογία Προσανατολισμού  Θέματα  Απαντήσεις 
Ιστορία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Λατινικά Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέματα Απαντήσεις
Νεοελληνική Γλώσσα Θέματα  Απαντήσεις 
Οικονομία Προσανατολισμού (ΑΟΘ) Θέματα  Απαντήσεις 
Πληροφορική Προσανατολισμού (ΑΕΠΠ) Θέματα  Απαντήσεις 
Φυσική Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις 
Χημεία Προσανατολισμού Θέματα  Απαντήσεις