Βάσεις ΓΕΛ 2020

1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Βάσεις ΕΠΑΛ 2020

Τομέας Μηχανολογίας
Τομέας
Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής
Τομέας Δομικών Έργων
Τομέας Πληροφορικής
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών