ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΘετικών ΣπουδώνΣπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
ΝΟΜΙΚΕΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα
Αρχαία Προσ/μού (1,3)
Ιστορία Προσ/μού (0,7)
Λατινικά
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
& ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική Προσ/μού (0,7)
Χημεία Προσ/μού
Μαθηματικά Προσ/μού (1,3)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΖΩΗΣ
Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
Αρχαία Προσ/μού
Ιστορία Προσ/μού
Βιολογία Γ.Π. (0,9)
Νεοελληνική Γλώσσα
Φυσική Προσ/μού
Χημεία Προσ/μού (0,7)
Βιολογία Προσ/μού (1,3)
Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)
Μαθηματικά Προσ/μού
Α.Ε.Π.Π.
Βιολογία Γ.Π. (0,9)
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΝεοελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά Προσ/μού(1,3)
Α.Ε.Π.Π.
Α.Ο.Θ.(0,7)

Το Επιστημονικό Πεδίο Παιδαγωγικών Σπουδών, που ήταν το 4ο Επιστημονικό Πεδίο μέχρι την περίοδο 2016-17, καταργήθηκε και όλα τα τμήματα και οι σχολές του εντάσσονται και στα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ως προς τη δομή του ωρολογίου προγράμματος υπάρχουν τρεις Ομάδες Προσανατολισμού

 • Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Θετικών Σπουδών
 • Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

1ο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές

 
2ο: Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές

 
3ο: Σπουδές Υγείας και Ζωής

 
4ο: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Στις Εξετάσεις Εισαγωγής του σχολικού έτους 2018-19 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

 1. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από δύο επιστημονικά πεδία το ένα ή και τα δύο, στα οποία θα έχουν πρόσβαση. Συγκεκριμένα μπορούν:

α. Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.

β. Εάν επιλέξουν να εξεταστούν πανελλαδικά και σε ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού), θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και στο δεύτερο Επιστημονικό Πεδίο, στο οποίο έχουν δικαίωμα πρόσβασης.

 1. Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας.
 2. Στο 3ο επιστημονικό πεδίο (Υγείας και Ζωής) η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις ομάδες προσανατολισμού.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κάθε ομάδα Προσανατολισμού έχει τρία κοινά μαθήματα που απαιτούνται σε όλα τα επιστημονικά πεδία όπου έχει πρόσβαση η Ομάδα Προσανατολισμού.

Το τέταρτο μάθημα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Με ένα διαφορετικό τέταρτο μάθημα (5ο για τον μαθητή) ανοίγεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και ανά επιστημονικό πεδίο είναι τα εξής:

 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 Κοινά Μαθήματα: 

Νεοελληνική Γλώσσα,

Αρχαία,

Ιστορία 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και: 

 • στα Λατινικά έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστ. Πεδίο.
 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:

Κοινά Μαθήματα: 

Νεοελληνική Γλώσσα,

Φυσική,

Χημεία 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και: 

 • στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστ. Πεδίο.
 • στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Κοινά Μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα,

Μαθηματικά,

Α.Ε.Π.Π. 

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και: 

 • στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο.
 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο.

Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας – Μοριοδότηση Μαθημάτων

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι μαθήματα της Γ΄ Λυκείου τα οποία συμμετέχουν με αυξημένη βαρύτητα στον υπολογισμό των μορίων πρόσβασης σε κάποιο τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού την οποία έχουν επιλέξει και τα επιστημονικά πεδία για τα οποία ενδιαφέρονται. 
Γενικότερα, η εισαγωγή στις σχολές και στα τμήματα, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα, γίνεται με  βάση το άθροισμα των μορίων που προκύπτουν από τους βαθμούς των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, δύο από τα οποία υπολογίζονται με αυξημένη βαρύτητα και, σε περίπτωση που απαιτείται ειδικό μάθημα, τα μόρια που προκύπτουν από το βαθμό του ή των ειδικών μαθημάτων
Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας υπολογίζονται για κάθε επιστημονικό πεδίο ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού από την οποία προέρχεται ο υποψήφιος. 
Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος για τις πανελλαδικές εξετάσεις, δηλαδή εάν αριστεύσει στα 4 μαθήματα που εξετάζεται λαμβάνοντας 20/20 (εάν δεν εξεταστεί σε κάποιο ειδικό μάθημα) είναι 20.000 μόρια. Το σύνολο των μορίων του κάθε υποψηφίου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις προκύπτει από δύο πηγές:

 1. Τονβασικό αριθμό μορίωνπου μπορεί να λάβει ο υποψήφιος από το καθένα από τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία εξετάζεται και τα οποία υπολογίζονται για την πρόσβασή του σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος ένα μάθημα όταν αριστεύει βαθμολογούμενος με 20, είναι 4.000 μόρια ή το 20% του συνόλου των μορίων. Επομένως μπορεί να συγκεντρώσει συνολικά 16.000 μόρια (το 80% του συνόλου των μορίων).
 2. Τα επιπλέον μόρια που μπορεί να συγκεντρώσει από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Η συνολική μοριοδότηση μέσω των συντελεστών αυξημένης βαρύτητας μπορεί να φθάσει το 20% του συνόλου των μορίων που μπορεί να πετύχει ένας υποψήφιος. Επομένως τα μόρια αυξημένης βαρύτητας που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας είναι κατ’ ανώτατο όριο 4.000 (στην κλίμακα των 20.000). Ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχουν δύο κατηγορίες συντελεστών βαρύτητας:

α. Για πρόσβαση από μια ομάδα προσανατολισμού σε ένα επιστημονικό πεδίο με τους μέγιστους δυνατούς συντελεστές αυξημένης βαρύτητας (20% επί του συνόλου ή 4.000 μόρια). Στην περίπτωση αυτή:

 • Στο 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας εφαρμόζεται συντελεστής 1,3 (13% στο σύνολο των μορίων ή 2.600 μόρια).
 • Στο 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας εφαρμόζεται συντελεστής 0,7 (7% στο σύνολο των μορίων ή 1.400 μόρια).

Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι που θα γράψουν σε όλα τα μαθήματα 20 μπορούν να πετύχουν 20.000 μόρια, δηλαδή το σύνολο των δυνατών μορίων. 

Η μοριοδότηση αυτή ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις πρόσβασης από τις Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας/Πληροφορικής στο Επιστημονικό Πεδίο Υγείας και Ζωής. 

Β. Για πρόσβαση από μια ομάδα προσανατολισμού σε ένα επιστημονικό πεδίο με μειωμένους συντελεστές αυξημένης βαρύτητας (13% επί του συνόλου ή 2.600 μόρια). Στην περίπτωση αυτή:

 • Στο 1ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας εφαρμόζεται συντελεστής 0,9 (9% στο σύνολο των μορίων ή 1.800 μόρια).
 • Στο 2ο μάθημα αυξημένης βαρύτητας εφαρμόζεται συντελεστής 0,4 (4% στο σύνολο των μορίων ή 800 μόρια).

Επομένως στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι έχουν απώλεια 1.400 μορίων και σε περίπτωση που γράψουν σε όλα τα μαθήματα 20 θα πετύχουν 18.600 μόρια. 
Η μοριοδότηση αυτή ισχύει στις περιπτώσεις πρόσβασης από τις Ομάδες Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Οικονομίας/Πληροφορικής στο Επιστημονικό Πεδίο Υγείας και Ζωής.

Πιο αναλυτικά οι Συντελεστές των Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας που ισχύουν για τον προσδιορισμό των μορίων των υποψηφίων, από κάθε Ομάδα Προσανατολισμού προς τα Επιστημονικά Πεδία, για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019 είναι οι εξής:

 1. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού: 1,3

β) Ιστορία Προσανατολισμού: 0,7 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (πρόσβαση με μειωμένους συντελεστές): 
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας: 0,9 

β) Νεοελληνική Γλώσσα: 0,4

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών 

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1,3 

β) Φυσική Προσανατολισμού: 0,7 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού: 1,3

β) Χημεία Προσανατολισμού: 0,7 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού: 1,3

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 0,7

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (πρόσβαση με μειωμένους συντελεστές): 

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας: 0,9 

β) Νεοελληνική Γλώσσα: 0,4