Στις ήδη προσιτές τιμές μας ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ:

-50% στα δίδακτρα του δεύτερου από δύο αδέλφια
-15% στα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών
-10% για εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων (έως τις 30 Σεπτεμβρίου)
-5% για καταβολή των διδάκτρων σε δύο δόσεις (έως τις 30 Σεπτεμβρίου και έως τις 31 Δεκεμβρίου)