Το φροντιστήριο ΠΡΩΤΟ κάθε χρόνο χορηγεί μια σειρά από υποτροφίες. 

Για το σχολικό έτος 2021-2022 θα χορηγηθούν:

  • 10 υποτροφίες ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ σε μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου με Μ.Ο. Βαθμολογίας 19 και πάνω.
  • 5 υποτροφίες ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (50% έκπτωση) σε μαθητές Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών με Μ.Ο. βαθμολογίας από 17 και πάνω.

Στις υποτροφίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – απαραίτητη η προσκόμιση του έλεγχου επίδοσης κατά την εγγραφή.