Το φροντιστήριο ΠΡΩΤΟ κάθε χρόνο χορηγεί μια σειρά από υποτροφίες. Για το σχολικό έτος 2019-2020 θα χορηγηθούν:

  • 10 υποτροφίες ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ σε ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου (Μ.Ο. Βαθμολογίας 19 και πάνω)
  • 10 υποτροφίες ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ως εξής:
    • 50% έκπτωση σε 5 μαθητές Α’ Λυκείου με Μ.Ο. βαθμολογίας από 17 ως 18,9
    • 50% έκπτωση σε 5 μαθητές Β’ Λυκείου Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού με Μ.Ο. βαθμολογίας από 17 και πάνω

Στις υποτροφίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας – απαραίτητη η προσκόμιση του έλεγχου επίδοσης κατά την εγγραφή.