Στο φροντιστήριό μας λειτουργεί αναγνωστήριο, στο οποίο μπορουν οι μαθητές μας να μελετούν απρόσκοπτα και με την καθοδήγηση των καθηγητών μας.