Η σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου είναι πολύ σημαντική για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιλογών που έχει ένας υποψήφιος με βάση τα μόρια που έχει συγκεντρώσει για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τις οικονομικές του δυνατότητες που θα καθορίσουν την επιλογή όχι μόνο της σχολής αλλά και του τόπου των σπουδών του. Για αυτόν τον λόγο οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τη βοήθεια άριστα καταρτισμένων καθηγητών.