Στο Φροντιστήριό μας λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού με στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών μας στην επιλογή της σχολής που ταιριάζει στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και στα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Παρέχονται πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές της κάθε σχολής, μέσα από τους εξειδικευμένους οδηγούς σπουδών μας, ενώ παράλληλα διοργανώνονται σεμινάρια για τη διαχείριση του χρόνου μελέτης και του άγχους των μαθητών μας.