ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ, ΤΗΝ ΕΛΑΣ, ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές, την ΕΛΑΣ την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Λιμενικό Σώμα προϋποθέτει την υποβολή των υποψηφίων σε προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται μετά το πέρας των γενικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν:

Υγειονομική εξέταση

 Οι εξετάσεις μπορούν να διενεργηθούν σε Νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Δ.Ι. ή από ιδιώτη ιατρό της χώρας, με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασής τους για τις ΠΚΕ και να είναι νόμιμα επικυρωμένες (φωτογραφία υποψηφίου – ημερομηνία – σφραγίδα ιατρού).

Αθλητικές δοκιμασίες

Οι υποψήφιοι-ες των Πανελλαδικών Εξετάσεων που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, καθώς και την Πυροσβεστική Ακαδημία και το Λιμενικό Σώμα έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις Σχολές προτιμήσεώς τους, εφόσον επιτύχουν τα όρια επίδοσης, που προβλέπονται, για τη συγκεκριμένη Σχολή. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα αγωνίσματα και τα κατώτερα όρια επίδοσης κατά αγώνισμα και Σχολή, που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος (ανεξαρτήτως φύλου), για να κριθεί κατάλληλος: 

Αγωνίσματα

Σ.Σ.Ε (όπλα), Σ.Ν.Δ., Σ.Ι (Ιπτάμενοι),

Σ.Μ.Υ. (όπλα), Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό.

Σ.Σ.Ε. (σώματα), Σ.Μ.Υ.Ν, Σ.Ι. (μηχανικοί), Σ.Μ.Υ. (σώματα), Σ.Α.Ν., Σ.Μ.Υ.Α.
Δρόμος 100m16 sec17 sec
Δρόμος 1000m4 min και 20 sec4 min και 30 sec
Άλμα σε ύψος1,05 m1,00 m
Άλμα σε μήκος3,60 m3,60 m

Ρίψη σφαίρας 7,275χλγ

4,50 m4,40 m
Κολύμβηση2min τα 50m για Σ.Ν.Δ. ,Σ.Ι. (ιπτάμενοι), Σ.Μ.Υ.Ν, Λιμενικό.
 • Οι υποψήφιοι-ες για τα αγωνίσματα δρόμου και την κολύμβηση έχουν δικαίωμα μίας (1) προσπάθειας και για τα άλματα και τις ρίψεις δικαίωμα τριών (3) προσπαθειών.
 • Στη ρίψη σφαίρας ως τελική επίδοση υποψηφίου-ας ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επιμέρους επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλους τους υποψηφίους.
 • Υποψήφιος που θα αποτυγχάνει να επιτύχει κατώτερο όριο σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζει να εξετάζεται και στις υπόλοιπες.

Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Η ψυχομετρική δοκιμασία διενεργείται από επιτροπή ψυχομετρικών δοκιμασιών, για τη διαπίστωση της καταλληλότητας των υποψηφίων για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και περιλαμβάνει:

α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας

β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων

γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ,ΤΗΣ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Το φροντιστήριο ΠΡΩΤΟ στη μακρόχρονη πορεία των 82 χρόνων στο χώρο της εκπαίδευσης έχει αποδείξει την υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητά του στην προετοιμασία των υποψηφίων για την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών, της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Η προετοιμασία αυτή συνίσταται σε ένα πλήρες πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

 • Έγκαιρη ενημέρωση για την ανακοίνωση της σχετικής προκήρυξης και διανομή της στους μαθητές μας της σε έντυπη μορφή, για τα προγράμματα διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων και για τα αποτελέσματα για την τελική επιλογή των υποψηφίων. Μάλιστα, αμέσως μετά την έκδοση της προκήρυξης προγραμματίζεται συνάντηση με γονείς και μαθητές για την υπεύθυνη και ενδελεχή ενημέρωσή τους.
 • Καθοδήγηση των υποψηφίων για την προετοιμασία του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τη σωστή συμπλήρωση και την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής αίτησης.
 • Μαθήματα ψυχοτεχνικών σε εβδομαδιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ΔΩΡΕΑΝ για τους μαθητές μας. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:
 • Tests Προσωπικότητας
 • Matrix tests
 • Tests χωροαντιληπτικής ικανότητας
 • Γλωσσικά και αλφαβητικά tests
 • Αριθμητικά tests
 • Ειδικά tests Σχολής ΙΚΑΡΩΝ
 • Tests ετοιμότητας και κριτικά tests
 • Tests ελέγχου συντονισμού δράσεων κ.λπ.
 • Προετοιμασία για τις αθλητικές δοκιμασίες με τακτικές προπονήσεις σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ΔΩΡΕΑΝ για τους μαθητές μας. Οι προπονήσεις γίνονται στο Καυτανζόγλειο στάδιο από εξειδικευμένους προπονητές. Μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων αρχίζουν οι εντατικές προπονήσεις, οι οποίες γίνονται κάθε μέρα εναλλάξ με τα μαθήματα ψυχοτεχνικών και διαρκούν μέχρι το τέλος των προκαταρκτικών εξετάσεων.