ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Α ΚΥΚΛΟΥ 2018-2019

  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥΓ ΕΠΑ.Λ.
ΗΜ/ΝΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
20/10/2018
ΛΑΤΙΝΙΚΑΧΗΜΕΙΑΑ.Ε.Π.Π.----ΧΗΜΕΙΑΧΗΜΕΙΑ----
ΣΑΒΒΑΤΟ
3/11/2018
Ν. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10/11/2018
----ΒΙΟΛΟΓΙΑ--------ΦΥΣΙΚΗ----ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ І
ΣΑΒΒΑΤΟ
24/11/2018
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΡ.
ΦΥΣΙΚΗΑ.Ο.Θ.ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡ.
ΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
1/12/2018
ΑΡΧΑΙΑ
ΠΡ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ІΙ