Μαθήματα μέσω Skype

Το φροντιστήριό μας παρέχει τη δυνατότητα μαθημάτων μέσω skype, τα οποία γίνονται σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες.