ΕΠΑ.Λ.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν κοινό κύκλο μαθημάτων που αφορά τα κοινά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά) και έναν εξατομικευμένο που αφορά τα μαθήματα ειδικότητας. Στο φροντιστήριό μας διδάσκονται ΟΛΑ τα μαθήματα ειδικότητας είτε στο πλαίσιο τμήματος είτε ιδιαίτερου μαθήματος.

ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά4
Έκθεση3
1ο Ειδικότητας2
2ο Ειδικότητας2
engineering 2