ΕΠΑΛ Γ΄

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ στην Γ΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έναν κοινό κύκλο μαθημάτων που αφορά τα κοινά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων (Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά) και έναν εξατομικευμένο που αφορά τα μαθήματα ειδικότητας. Στο φροντιστήριό μας διδάσκονται ΟΛΑ τα μαθήματα ειδικότητας είτε στο πλαίσιο τμήματος είτε ιδιαίτερου μαθήματος.

ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά4
Έκθεση3
1ο Ειδικότητας2
2ο Ειδικότητας2
engineering 2

ΕΠΑΛ Β΄

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ στην Β΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της κοινής ομάδας σε τμήματα που απευθύνονται μόνο σε υποψήφιους των ΕΠΑΛ ώστε να μπορούν να εμβαθύνουν σε έννοιες της δικής τους ύλης.

ΜάθημαΏρες
Μαθηματικά2
Έκθεση2
engineering 2