Το πρόγραμμα σπουδών των Αποφοίτων είναι ευέλικτο ως προς τις ώρες διδασκαλίας, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των Αποφοίτων μαθητών. Θα ανακοινωθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το σύστημα εισαγωγής που θα ισχύσει για τους αποφοίτους στις Πανελλαδικές του 2020.