Το πρόγραμμα σπουδών των Αποφοίτων είναι ευέλικτο ως προς τις ώρες διδασκαλίας, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες των Αποφοίτων μαθητών.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
Νεοελληνική Γλώσσα2Νεοελληνική Γλώσσα2Νεοελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 5Μαθηματικά Προσανατολισμού5Μαθηματικά Προσανατολισμού5
Ιστορία Προσανατολισμού 3Φυσική Προσανατολισμού 4Α.Ε.Π.Π.3
Λατινικά2Χημεία Προσανατολισμού 3Α.Ο.Θ.2
Βιολογία Γενικής1Βιολογία 3Βιολογία Γενικής1
ΣΥΝΟΛΟ13ΣΥΝΟΛΟ17ΣΥΝΟΛΟ13