Το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ Λυκείου είναι δομημένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη κάλυψη της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων για την εμπέδωσή τους. Τα πολλαπλά tests και τα διαγωνίσματα, αλλά και οι εξετάσεις προσομοίωσης εξασκούν τους μαθητές σε βαθμό που να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
Νεοελληνική Γλώσσα2Νεοελληνική Γλώσσα2Νεοελληνική Γλώσσα2
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 5Μαθηματικά Προσανατολισμού5Μαθηματικά Προσανατολισμού5
Ιστορία Προσανατολισμού 3Φυσική Προσανατολισμού 4Α.Ε.Π.Π.3
Λατινικά2Χημεία Προσανατολισμού 3Α.Ο.Θ.2
Βιολογία Γενικής1Βιολογία 3Βιολογία Γενικής1
ΣΥΝΟΛΟ13ΣΥΝΟΛΟ17ΣΥΝΟΛΟ13