Το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ Λυκείου είναι δομημένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη κάλυψη της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων για την εμπέδωσή τους. Τα πολλαπλά tests και τα διαγωνίσματα, αλλά και οι εξετάσεις προσομοίωσης εξασκούν τους μαθητές σε βαθμό που να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Αρχαία5
Ιστορία3
Κοινωνιολογία3
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Μαθηματικά5
Φυσική4
Χημεία3
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Βιολογία4
Φυσική4
Χημεία3
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Μαθηματικά5
Α.Ο.Θ.3
Α.Ε.Π.Π.3