Το πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ Λυκείου είναι δομημένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη κάλυψη της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων για την εμπέδωσή τους. Τα πολλαπλά tests και τα διαγωνίσματα, αλλά και οι εξετάσεις προσομοίωσης εξασκούν τους μαθητές σε βαθμό που να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-
 
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Αρχαία Ελληνικά 5Μαθηματικά 5Φυσική5Μαθηματικά 5
Ιστορία 3Φυσική 5Χημεία 4Α.Ε.Π.Π.3
Κοινωνιολογία3Χημεία 4Βιολογία4Α.Ο.Θ.3
ΣΥΝΟΛΟ14ΣΥΝΟΛΟ17ΣΥΝΟΛΟ1614