Β΄ Λυκείου

Στη Β’ Λυκείου αρχίζει σταδιακά η προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας εξασφαλίζει στους μαθητές τη δυνατότητα να καλύψουν ένα μέρος της πανελλαδικά εξεταζόμενης ύλης της Γ’ Λυκείου και έτσι να πορευτούν στις εξετάσεις με περισσότερη άνεση και ασφάλεια, αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.

ΜάθημαΏρες

Αρχαία Ελληνικά

4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Λατινικά2
 Ιστορία Γ΄1
Άλγεβρα (προαιρετικά)3
Γεωμετρία (προαιρετικά)1
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Β΄ & Γ΄2
Άλγεβρα3
Φυσική Β΄& Γ΄3
Χημεία Β΄ & Γ΄2
Γεωμετρία (προαιρετικά) 1
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Βιολογία Γ΄1
Φυσική Β΄ & Γ΄3
Χημεία Β΄ & Γ΄2
Άλγεβρα 3
Μαθηματικά Β΄ & Γ΄ (προαιρετικά)2
Γεωμετρία (προαιρετικά)1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Μαθηματικά Β΄ & Γ΄2
Άλγεβρα3
Α.Ο.Θ.1
Α.Ε.Π.Π.1
Γεωμετρία (προαιρετικά)1