Στη Β’ Λυκείου αρχίζει σταδιακά η προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας εξασφαλίζει στους μαθητές τη δυνατότητα να καλύψουν ένα μέρος της πανελλαδικά εξεταζόμενης ύλης της Γ’ Λυκείου και έτσι να πορευτούν στις εξετάσεις με περισσότερη άνεση και ασφάλεια, αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού 4Μαθηματικά 2Φυσική 2Μαθηματικά 2
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου1Φυσική 2Χημεία 2Α.Ε.Π.Π.1
Ιστορία Γ Λυκείου1Χημεία 2Βιολογία1Α.Ο.Θ.1
Άλγεβρα2 Άλγεβρα2 Άλγεβρα2Άλγεβρα2
ΣΥΝΟΛΟ11ΣΥΝΟΛΟ11ΣΥΝΟΛΟ10ΣΥΝΟΛΟ9
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Γεωμετρία2Γεωμετρία2Γεωμετρία2Γεωμετρία2
Φυσική Γενικής Παιδείας1Φυσική Γενικής Παιδείας1Φυσική Γενικής Παιδείας1Φυσική Γενικής Παιδείας1