Α' Λυκείου

Η Α’ Λυκείου είναι η τάξη στην οποία οι μαθητές καλούνται να θέσουν τις βάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις της Γ’ Λυκείου. Μια σωστά οργανωμένη και μεθοδική προετοιμασία των μαθητών ήδη από την Α’ Λυκείου απαλλάσσει τους μαθητές από το άγχος των εξετάσεων και τους βοηθά να μάθουν να οργανώνουν σωστά το χρόνο της μελέτης τους, ενώ, παράλληλα τους καθιστά ικανούς να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σχολείου. 

ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Άλγεβρα2
Φυσική2
Χημεία2
 Αρχαία2
 Γεωμετρία2

Β΄ Λυκείου

Στη Β’ Λυκείου αρχίζει σταδιακά η προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου μας εξασφαλίζει στους μαθητές τη δυνατότητα να καλύψουν ένα μέρος της πανελλαδικά εξεταζόμενης ύλης της Γ’ Λυκείου και έτσι να πορευτούν στις εξετάσεις με περισσότερη άνεση και ασφάλεια, αλλά και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου.

ΜάθημαΏρες

Αρχαία Ελληνικά

4
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Λατινικά2
 Ιστορία Γ΄1
Άλγεβρα (προαιρετικά)3
Γεωμετρία (προαιρετικά)1
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Μαθηματικά Β΄ & Γ΄2
Άλγεβρα3
Φυσική Β΄& Γ΄3
Χημεία Β΄ & Γ΄2
Γεωμετρία (προαιρετικά) 1
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Βιολογία Γ΄1
Φυσική Β΄ & Γ΄3
Χημεία Β΄ & Γ΄2
Άλγεβρα 3
Μαθηματικά Β΄ & Γ΄ (προαιρετικά)2
Γεωμετρία (προαιρετικά)1
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Μαθηματικά Β΄ & Γ΄2
Άλγεβρα3
Α.Ο.Θ.1
Α.Ε.Π.Π.1
Γεωμετρία (προαιρετικά)1

 

Γ΄ Λυκείου

Το πρόγραμμα σπουδών της Γ’ Λυκείου είναι δομημένο με τρόπο που να εξασφαλίζει την έγκαιρη κάλυψη της διδακτέας ύλης, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών επαναλήψεων για την εμπέδωσή τους. Τα πολλαπλά tests και τα διαγωνίσματα, αλλά και οι εξετάσεις προσομοίωσης εξασκούν τους μαθητές σε βαθμό που να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Μάθημα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Αρχαία 5
Ιστορία 3
Λατινικά 3
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Μαθηματικά5
Φυσική4
Χημεία3
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Βιολογία4
Φυσική4
Χημεία3
ΜάθημαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Μαθηματικά5
Α.Ο.Θ.3
Α.Ε.Π.Π.3