Το επιτελείο των καθηγητών μας αποτελείται από καθηγητές με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και άριστη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η αγάπη τους για τους μαθητές και η προθυμία τους να είναι αρωγοί και συνοδοιπόροι τους στον δύσκολο αγώνα τους για την εισαγωγή τους στη σχολή της επιλογής τους.