ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Β ΚΥΚΛΟΥ 2018-2019

  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΛΥΚΕΙΟΥΓ ΕΠΑ.Λ.
ΗΜ/ΝΙΑΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ
16/02/2019
ΛΑΤΙΝΙΚΑΧΗΜΕΙΑΑ.Ε.Π.Π.----ΧΗΜΕΙΑΧΗΜΕΙΑΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ І
ΣΑΒΒΑΤΟ
02/03/2019
Ν. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑΝ. ΓΛΩΣΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
16/3/2019
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΡ.
ΦΥΣΙΚΗ
Α.Ο.Θ.ΑΡΧΑΙΑ ΠΡ.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡ.
ΦΥΣΙΚΗΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
30/03/2019
ΑΡΧΑΙΑ
ΠΡ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΡ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΑΛΓΕΒΡΑΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ІΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06/04/2019
----ΒΙΟΛΟΓΙΑ--------ΦΥΣΙΚΗ--------