Η επιτυχία των μαθητών μας εξασφαλίζεται χάρη:

  • στην εμπειρία των 82 χρόνων που διαθέτουμε
  • στο υψηλής στάθμης επιτελείο των καθηγητών μας
  • στο υψηλό επίπεδο διδασκαλίας
  • στην έγκαιρη κάλυψη της διδακτέας ύλης και τις πολλαπλές επαναλήψεις
  • στα πολλαπλά Tests και Διαγωνίσματα
  • στην τακτική επικοινωνία με τους Γονείς και τους Κηδεμόνες
  • στην ατομική ενίσχυση των μαθητών μας, όποτε χρειάζεται