ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 – 2023
14 Ιουνίου 2022 – 15 Ιουλίου 2022 Θερινά Μαθήματα Γ΄ Λυκείου και Θερινή Προετοιμασία ΠΚΕ
16 Ιουλίου 2022 – 16 Αυγούστου 2022 Καλοκαιρινές Διακοπές
17 Αυγούστου 2022 – 9 Σεπτεμβρίου 2022  Θερινά Μαθήματα Α΄- Β΄- Γ΄ Λυκείου
 31 Αυγούστου 2022 Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις
Πολιτικές Σχολές 
 7 Σεπτεμβρίου 2022  Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις Στρατιωτικές Σχολές
 12 Σεπτεμβρίου 2022 Αγιασμός
 12 Σεπτεμβρίου 2022 Έναρξη Χειμερινού Προγράμματος Σπουδών
Α΄-Β΄-Γ΄ Γυμνασίου & Α΄-Β΄-Γ΄ Λυκείου
Χειμερινή Προετοιμασία ΠΚΕ 
 19 Σεπτεμβρίου 2022 Έναρξη Τμημάτων Αποφοίτων 
 8 Οκτωβρίου 2022 Δοκιμαστικές ΠΚΕ 
 15 Οκτωβρίου 2022 Σεμινάριο Συμβουλευτικής 
 Οκτώβριος 2022 – Δεκέμβριος 2022 Α΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων 
 17 Δεκεμβρίου 2022 1η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 
 Ιανουάριος 2023 Β΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Α΄ κύκλος ΟΕΦΕ)  
 Φεβρουάριος 2023 – Απρίλιος 2023 Γ΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων 
 Μάρτιος – Απρίλιος 2023 Προετοιμασία φακέλου Υποψηφίων Π.Κ.Ε.
Μάρτιος – Απρίλιος 2023 Διεξαγωγή Π.Κ.Ε 
 Απρίλιος 2023  3η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 Απρίλιος 2023 – Μάϊος 2023
Δ΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Β΄ κύκλος ΟΕΦΕ)