ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022
22 Ιουνίου 2021 – 15 Ιουλίου 2021Θερινά Μαθήματα Α΄-Β΄ Λυκείου
22 Ιουνίου 2021 – 22 Ιουλίου 2021Θερινά Μαθήματα Γ΄ Λυκείου
23 Ιουλίου 2021 – 16 Αυγούστου 2021Καλοκαιρινές Διακοπές
17 Αυγούστου 2021 – 9 Σεπτεμβρίου 2021 Θερινά Μαθήματα Α΄- Β΄- Γ΄ Λυκείου
 10 Σεπτεμβρίου 2021Αγιασμός
 13 Σεπτεμβρίου 2021Έναρξη Χειμερινού Προγράμματος Σπουδών
Α΄-Β΄-Γ΄ Γυμνασίου & Α΄-Β΄-Γ΄ Λυκείου
Προετοιμασία ΠΚΕ 
 20 Σεπτεμβρίου 2021Έναρξη Τμημάτων Αποφοίτων 
 9 Οκτωβρίου 2021Δοκιμαστικές ΠΚΕ 
 16 Οκτωβρίου 20211ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής 
 23 Οκτωβρίου 2021 – 4 Δεκεμβρίου 2021Α΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων 
 18 Δεκεμβρίου 20211η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων 
 3 Ιανουαρίου 2021- 15 Ιανουαρίου 2021Β΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Α΄ κύκλος ΟΕΦΕ)  
 12 Φεβρουαρίου 2022 – 9 Απριλίου 2022Γ΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων 
 Μάρτιος – Απρίλιος 2022Προετοιμασία φακέλου Υποψηφίων Π.Κ.Ε.
Μάρτιος – Απρίλιος 2022Διεξαγωγή Π.Κ.Ε 
 16 Απριλίου 2022 3η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων
 16 Απριλίου 2022 – 7 Μαϊου 2022
Δ΄ κύκλος επίσημων διαγωνισμάτων
(Β΄ κύκλος ΟΕΦΕ)