Τη θερινή περίοδο στο φροντιστήριό μας διεξάγονται ειδικά μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν την Β΄ τάξη του Λυκείου.

Τα μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών μας, καθώς τους βοηθούν πολλαπλά:

  • τους δίνουν τη δυνατότητα για κάλυψη πιθανών κενών στην εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκαν στη Β΄ Λυκείου,
  • τους εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό προβάδισμα στην κάλυψη της ύλης της Γ΄ Λυκείου σε σχέση με μαθητές που ξεκινούν την προετοιμασία τους αργότερα,
  • διατηρούν ζωντανή την επαφή τους με τα προς εξέταση γνωστικά αντικείμενα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Τα θερινά μαθήματα χωρίζονται σε 2 κύκλους και περιλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 22.6.2021 – 22.7.2021
 Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΘετικών Σπουδών Σπουδών Υγείας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 
 Μάθημα  Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
 Γλώσσα & Λογοτεχνία  2Γλώσσα & Λογοτεχνία 2Γλώσσα & Λογοτεχνία 2Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
 Αρχαία4Μαθηματικά4Βιολογία3Μαθηματικά4
 ΛατινικάΦυσική3Φυσική 3Α.Ο.Θ.2
 ΙστορίαΧημεία2Χημεία2Α.Ε.Π.Π.2

 

Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: 17.8.2021 – 9.9.2021
 Ανθρωπιστικών ΣπουδώνΘετικών Σπουδών Σπουδών Υγείας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 
 Μάθημα  Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
 Γλώσσα & Λογοτεχνία  3Γλώσσα & Λογοτεχνία 3Γλώσσα & Λογοτεχνία 3Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
 Αρχαία5Μαθηματικά5Βιολογία4Μαθηματικά5
 ΛατινικάΦυσική4Φυσική 4Α.Ο.Θ.3
 ΙστορίαΧημεία3Χημεία3Α.Ε.Π.Π.3