Τη θερινή περίοδο στο φροντιστήριό μας διεξάγονται ειδικά μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν την Α΄ τάξη του Λυκείου.

Τα μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών μας, καθώς τους βοηθούν πολλαπλά:

  • τους δίνουν τη δυνατότητα για κάλυψη πιθανών κενών στην εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκαν στη Α΄ Λυκείου,
  • τους εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό προβάδισμα στην κάλυψη της ύλης της Β΄ Λυκείου σε σχέση με μαθητές που ξεκινούν την προετοιμασία τους αργότερα,
  • διατηρούν ζωντανή την επαφή τους με τα προς εξέταση γνωστικά αντικείμενα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Τα θερινά μαθήματα χωρίζονται σε 2 κύκλους και περιλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 22.6.2021 – 15.7.2021
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες ΜάθημαΏρες 
 Γλώσσα & Λογοτεχνία 2Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Άλγεβρα 2 Άλγεβρα2
Αρχαία 2 Φυσική
Λατινικά2 Χημεία
Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: 17.8.2021 – 9.9.2021
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα Ώρες ΜάθημαΏρες 
 Γλώσσα & Λογοτεχνία 2Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Άλγεβρα 2Άλγεβρα 2
Αρχαία 4 Φυσική
Λατινικά2 Χημεία
  Μαθηματικά Προσανατολισμού 
  Οικονομία1
  Πληροφορική1
  Βιολογία1

Σημείωση: Οι μαθητές των Θετικών Σπουδών έχουν τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξουν στην Γ΄ τάξη του Λυκείου