Τη θερινή περίοδο στο φροντιστήριό μας διεξάγονται ειδικά μαθήματα προετοιμασίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ολοκλήρωσαν την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.

Τα μαθήματα που διεξάγονται κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την εξασφάλιση της επιτυχίας των μαθητών μας, καθώς τους βοηθούν πολλαπλά:

  • τους δίνουν τη δυνατότητα για κάλυψη πιθανών κενών στην εμπέδωση της ύλης που διδάχθηκαν στη Γ΄ Γυμνασίου,
  • τους εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό προβάδισμα στην κάλυψη της ύλης της Α’ Λυκείου σε σχέση με μαθητές που ξεκινούν την προετοιμασία τους αργότερα,
  • διατηρούν ζωντανή την επαφή τους με τα προς εξέταση γνωστικά αντικείμενα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα

Τα θερινά μαθήματα χωρίζονται σε 2 κύκλους και περιλαμβάνουν τα παρακάτω μαθήματα

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ: 22.6.2021 – 15.7.2021Β΄ ΚΥΚΛΟΣ: 17.8.2021 – 9.9.2021
Μάθημα Ώρες ΜάθημαΏρες 
 Άλγεβρα 2Άλγεβρα2
Γλώσσα 2Γλώσσα2
Φυσική 1 Φυσική
Χημεία1 Χημεία
Αρχαία 1 Αρχαία