Γυμνάσιο

Στο Φροντιστήριό μας λειτουργούν ολιγομελή τμήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου. Τα μαθήματα δεν καλύπτουν μόνο τη διδακτέα ύλη του σχολείου αλλά προχωρούν και ένα βήμα παρακάτω: εστιάζουν τόσο στη διδασκαλία της μεθοδολογίας για την επίλυση ασκήσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία όσο και στην καλλιέργεια της έκφρασης και την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των μαθητών μέσα από τα μαθήματα των Αρχαίων και Νέων Ελληνικών. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους μαθητές του Γυμνασίου να θέσουν γερές βάσεις για να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις του Λυκείου και των πανελλαδικών εξετάσεων. Για αυτό το λόγο πλαισιώνουμε το πρόγραμμα σπουδών με μια σειρά από παράλληλες υπηρεσίες, όπως:

επαναληπτικά τεστ και διαγωνίσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα,

συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες,

– διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων που αφορούν τεχνικές μελέτης, διαχείριση χρόνου, διαχείριση άγχους, τεχνικές απομνημόνευσης και άλλα,

– λειτουργία γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού,  

– λειτουργία νησίδας δυσλεξίας για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,

– δωρεάν προετοιμασία για τις αθλητικές δοκιμασίες  για όσους ενδιαφέρονται για τις στρατιωτικές σχολές και την αστυνομία.

ΜάθημαΏρες

Αρχαία Ελληνικά

2
Νέα Ελληνικά2
Μαθηματικά2
 Σύνολο6
ΜάθημαΏρες

Αρχαία Ελληνικά

1
Νέα Ελληνικά1
Μαθηματικά2
 Φυσική1
Χημεία1
Σύνολο6
ΜάθημαΏρες

Αρχαία Ελληνικά

1
Νέα Ελληνικά1
Μαθηματικά2
 Φυσική1
Χημεία1
Σύνολο6

Το πρόγραμμα του Γυμνασίου ξεκινά κάθε χρόνο την ημέρα έναρξης των μαθημάτων στο σχολείο και ολοκληρώνεται με τις προαγωγικές/απολυτήριες Εξετάσεις του Ιουνίου.

Επιπλέον λειτουργούν θερινά τμήματα προετοιμασίας για την Α΄ Λυκείου για όσους αποφοίτους Γυμνασίου επιθυμούν να καλύψουν τυχόν κενά από το Γυμνάσιο και να έχουν προβάδισμα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.