Οι πρόσφατες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα – ενδοσχολικές εξετάσεις με τυχαία επιλογή θεμάτων από Τράπεζα Θεμάτων, προσμέτρηση του βαθμού του σχολείου για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο – έχουν καταστήσει πιο επιτακτική την ανάγκη για συστηματική προσέγγιση της γνώσης ήδη από το Γυμνάσιο. Στο πλαίσιο αυτό το φροντιστήριό μας στηρίζει τους μαθητές Γυμνασίου με δύο τρόπους: