ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ 2021

1o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΛ 2021

Τομέας Μηχανολογίας
Τομέας Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής
Τομέας Δομικών Έργων
Τομέας Πληροφορικής
Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
Τομέας Γεωπονίας και
Τροφιμών
Τομέας Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων
Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας
Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών