Νέο Λύκειο

ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α' - Β ' ΛΥΚΕΙΟΥ

• Η επιλογή των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων στην Α' και Β' τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ορίζεται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες το μάθημα.

• Η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το 1/2 και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας.

• Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα(9,5) που προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.

• Για τους μαθητές που φοίτησαν στο σχολικό έτος 2013-2014 στην Α' τάξη ο γενικός βαθμός προαγωγής δε θα προσμετρείται στον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Διαμορφώνονται τρεις ομάδες προσανατολισμού:

Ανθρωπιστικών Σπουδών, Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής) θα ακολουθηθούν προγράμματα σπουδών ήδη εγκεκριμένα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που αντιστοιχούν σε επίσης ήδη εγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια. Ειδικά για τα Λατινικά Ανθρωπιστικού Προσανατολισμού και τη Χημεία Θετικού Προσανατολισμού, επιστημονικές ομάδες που έχουν συγκροτηθεί εργάζονται για την προσαρμογή της διδακτέας ύλης, καθώς η διδασκαλία τους δεν προβλεπόταν στο πρόγραμμα του Νέου Λυκείου για τη φετινή Β' τάξη.

2. Τα επιστημονικά πεδία ορίζονται ως εξής:

1ο  Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές)

2ο  Επιστημονικό Πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές)

3ο  Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής)

4ο  Επιστημονικό Πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές)

5ο  Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής)

 

3. Στις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του σχολικού έτους 2015-2016 δίνονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οι εξής δυνατότητες:

Α) Να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο, όπως προβλεπόταν από το πρόσφατα νομοθετημένο σύστημα εισαγωγής.

Β) Να επιλέξουν και πέμπτο μάθημα (γενικής παιδείας ή ομάδας προσανατολισμού), όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί, και να έχουν έτσι τη δυνατότητα πρόσβασης και σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο.

Όσον αφορά στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, που θα ορισθεί με υπουργική απόφαση.

4. Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο η πρόσβαση είναι εφικτή από όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  Α'  ΚΑΙ  Β'  ΛΥΚΕΙΟΥ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Άλγεβρα

2

Φυσική

2

Αρχαία Ελληνικά

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Χημεία

2

Γεωμετρία

2

Σύνολο

12

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Αρχαία Ελληνικά(αδίδακτο)

3

Άλγεβρα

2

Άλγεβρα

2

Αρχαία Ελληνικά Γεν.

2

Μαθηματικά Προσ/μού

2

Μαθηματικά Προσ/μού

2

Άλγεβρα

2

Φυσική Προσ/μού

2

Φυσική Προσ/μού

2

Αρχαία Προσ/μού Γ' ΓΕΛ

1

Χημεία Προσ/μού

2

Μαθηματικά Προσ/μού Γ' ΓΕΛ

1

Λατινικά Γ' ΓΕΛ

1

Μαθηματικά Προσ/μού Γ' ΓΕΛ

1

Α.Ε.Π.Π. Γ' ΓΕΛ

1

Ιστορία Προσ/μού Γ' ΓΕΛ

1

Φυσική Προσ/μού Γ' ΓΕΛ

1

10

12

12

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Γεωμετρία

2

Γεωμετρία

2

Γεωμετρία

2

Φυσική Γενικής

1

Φυσική Γενικής

1

Φυσική Γενικής

1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  Γ '  ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Αρχαία Ελληνικά

5

Φυσική

4

Μαθηματικά

5

Ιστορία

3

Χημεία

2

Α.Ε.Π.Π.

3

Λατινικά

3

Μαθηματικά Προσ/μού

5

Α.Ο.Θ.

2

Βιολογία Γεν.

1

Βιολογία Προσ/μού

2

Βιολογία Γεν.

1

Μαθηματικά Γεν.

2

Ιστορία Γεν.

1

Ιστορία Γεν.

1

16

16

14