Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού PDF Εκτύπωση E-mail

Στο φροντιστήριο ΠΡΩΤΟ λειτουργεί γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, όπου βοηθάμε τους μαθητές μας στο δύσκολο έργο επιλογής της κατάλληλης σχολής και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Το γραφείο έχει οργανωθεί έτσι ώστε να παράσχει βοήθεια σε τρία διαφορετικά επίπεδα:


Στο πρώτο επίπεδο, ο κάθε μαθητής μπορεί να βρει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν με βάση την προσωπικότητά του, με τη βοήθεια του προγράμματος ΑΡΙΣΤΟΝ. Το πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΝ είναι μια πανευρωπαϊκή μέθοδος επαγγελματικού προσανατολισμού με σύζευξη των ενδιαφερόντων, των κλίσεων, του ταλέντου και της προσωπικότητας κάθε μαθητή με τις αντίστοιχες σχόλες των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές Γυμνάσιου και Λυκείου, σε μαθητές ΤΕΕ, σε αποφοίτους και σε εργαζόμενους.


Στο δεύτερο επίπεδο, αφού έχει επιλέξει τις σχολές που τον ενδιαφέρουν, το γραφείο αναλαμβάνει να τον βοηθήσει να βρει όλες τις σχετικές πληροφορίες, το πρόγραμμα σπουδών καθώς και ποιά θα είναι η επαγγελματική αποκατάσταση με τη βοήθεια του προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ. Το πρόγραμμα ΜΕΝΤΩΡ είναι μια τράπεζα πληροφοριών επαγγελματικού προσανατολισμού. Περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για όλα τα τμήματα και τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικό δελτίο αλλά και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις βάσεις, τις επαγγελματικές διεξόδους των σχολών, το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, τα μεταπτυχιακά κ.ά.


Τέλος, στο τρίτο επίπεδο μετά τις πανελλήνιες εξετάσεις, το γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού αναλαμβάνει να βοηθήσει στην συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με την κατάλληλη χρήση του προγράμματος ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ.

Με το πρόγραμμα ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ είναι δυνατή:

α) η αναλυτική και γρήγορη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με πρωτοποριακή μέθοδο, ελέγχοντας για τυχόν λάθη

β) ο υπολογισμός των μορίων εισαγωγής και του γενικού βαθμού πρόσβασης για μαθητές Ενιαίου Λυκείου – ΤΕΕ

γ) η δυνατότητα ιεράρχησης σχολών ανά φθίνουσα σειρά μορίων, ανά εύρος μορίων και ανά πόλη

δ) η αυτόματη αντιστοίχηση σχολών, επαγγελμάτων ανάλογα με την επιλογή του 6ου μαθήματος ή της κατεύθυνσης

στ) υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα για όλα τα μαθήματα και σενάρια μορίων ανάλογα με την επιλογή του 6ου μαθήματος ή της κατεύθυνσης.


Οι υπηρεσίες των προγραμμάτων ΜΕΝΤΩΡ και ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές μας. Το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ περιλαμβάνει την χορήγηση του τεστ διάρκειας 1 ώρας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του τεστ στον μαθητή και τους γονείς του διάρκειας 45 λεπτών περίπου. Υπάρχει χρέωση για την χορήγηση και ανάλυση του τεστ.

 

Το γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού λειτουργεί μόνο με ραντεβού.


Υπεύθυνος γραφείου Δρ. Περικλής Κοντορούπης