Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης PDF Εκτύπωση E-mail

Στο φροντιστήριο ΠΡΩΤΟ από το 2010 λειτουργεί γραφείο Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών – Ψυχολογικής Υποστήριξης που περιλαμβάνει μαθήματα προετοιμασίας για τις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών.

Στο γραφείο των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών – Ψυχολογικής Υποστήριξης κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προσφέρονται τεχνικές για τη σωστή διαχείριση άγχους των εξετάσεων. Επίσης ο υπεύθυνος σπουδών αναλαμβάνει να παρουσιάσει τεχνικές για συστήματα σωστής μελέτης και την παράλληλη διαχείριση του χρόνου διαβάσματος. Επίσης για όσους μαθητές χρειάζεται, αναλαμβάνει να αναπτύξει αισθήματα αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης με κατάλληλα διαμορφωμένες ασκήσεις.

Παράλληλα γίνονται μαθήματα ψυχοτεχνικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την εισαγωγή των υποψηφίων στις αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές. Στις σχολές αυτές διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος, ο οποίος περιλαμβάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) και συνέντευξη ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών. Με τις εξετάσεις αυτές διερευνάται κυρίως η κρίση, η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, η αυτοκυριαρχία, η συναισθηματική σταθερότητα, η σκέψη, η αντίληψη και η προσωπικότητα του υποψηφίου. Το γραφείο Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών – Ψυχολογικής Υποστήριξης αναλαμβάνει να προετοιμάσει κατάλληλα τους υποψηφίους με την προσομοίωση των εξετάσεων αυτών και -εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο- με τη χορήγηση των ψυχομετρικών τεστ MMPI-2 και 16PF.

1. Το τεστ προσωπικότητας MMPI-2 (Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα 2) αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθεί εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Το MMPI-2 που αντικατέστησε την παλαιότερη έκδοση στις ΗΠΑ το 1989 και στην Ελλάδα το 2003, περιέχει πάνω από 100 κλίμακες, συμπεριλαμβάνοντας κλίμακες εγκυρότητας, κλινικές κλίμακες και υποκλιμένες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές κλίμακες.

2. Το τεστ προσωπικότητας 16PF (16 Παράγοντες της Προσωπικότητας) είναι ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά ερωτηματολόγια για τη μέτρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας στον κόσμο. Έχει επικρατήσει παγκοσμίως και αποτελεί μέτρο αναφοράς (International Standard) διότι έχει αποδειχθεί ικανό να προσδιορίζει με ακρίβεια τις παραμέτρους που διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και να αποκαλύπτει τις πτυχές της προσωπικότητας των εξεταζομένων. Λόγω των ειδικών κλιμάκων που διαθέτει για την αναγνώριση της τυχόν παραποίησης της εικόνας του που επιχειρεί ο εξεταζόμενος, αποτελεί μέρος των επίσημων διαδικασιών αναγνώρισης προσωπικών χαρακτηριστικών σε πολλές χώρες και την Ελλάδα.

Το γραφείο Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών – Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί αποκλειστικά με ραντεβού.

Υπεύθυνος γραφείου Δρ. Περικλής Κοντορούπης