ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2017 PDF Εκτύπωση E-mail

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2017

 

Σημειώνεται ότι η Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί

έως την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).

Επίσης, σύμφωνα με την προκήρυξη οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ πρέπει να έχουν
υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση, όπως ορίζει το
Π.Δ. 11/2014 (ΦΕΚ 17 Α΄/27-1-2014).

Χρονοδιαγράμματα ενεργειών για τους υποψήφιους και τις Σχολές είναι τα εξής:

α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων µε Ελλιπή Δικαιολογητικά έως Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 (Ηµεροµηνία σφραγίδας ταχυδροµικής υπηρεσίας).
δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συµµετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράµµατος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος-χρόνος): Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017.

ε. Διεξαγωγή ΠΚΕ: εντός του χρονικού διαστήµατος από Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017 έως και Πέµπτη 20 Ιουλίου 2017, ανάλογα µε τον αριθµό των υποψηφίων ανά εξεταστικό κέντρο.