Οδηγός στρατιωτικών σχολών PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Οδηγός στρατιωτικών σχολών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Όλες οι σελίδες

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ Α' Β' Γ' ΛΥΚΕΙΟΥΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΣΕ

Η έδρα της Σχoλής βρίσκεται νότια της Αθήνας, στο Δήμο Βάρης Αττικής και συγκεκριμένα επί του οδικού άξονα Βάρης - Κορωπίου.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΣΕ

Η ΣΣΕ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των θετικών και τεχνολογικών επιστημών .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι οκτώ (8) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

1. Οι απόφοιτοι υπό την πτέρυγα των όπλων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σε ένα από τα έξι όπλα, ήτοι:

ΠΕΖΙΚΟ, ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ, ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ και ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ, με τη διαδικασία που καθορίζεται από τον Οργανισμό Σχολής.

2. Ομοίως οι απόφοιτοι της πτέρυγας των σωμάτων ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί και κατατάσσονται σ' ένα από τα τρία (3) σώματα ήτοι:

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση που παρέχεται στους σπουδαστές χωρίζεται σε τρείς επιμέρους μεγάλες ενότητες:

 • α) την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση (θετικές και θεωρητικές επιστήμες)
 • β) τη Στρατιωτική Εκπαίδευση (θεωρητική και εφαρμοσμένη)
 • γ) τη Σωματική Αγωγή

2. Όλα τα έξοδα φοίτησης βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον κατά τη διάρκεια φοίτησης λαμβάνουν μια μικρή αποζημίωση.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους, απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού.


ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΝΔ

Η έδρα της Σχόλης βρίσκεται στον Πειραιά (Χατζηκυριάκειο.)

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΝΔ

Η ΣΝΔ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των θετικών και τεχνολογικών επιστημών .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι τετραετής και οι Αξιωματικοί της Σχολής δεν μπορούν να παραιτηθούν, απομακρυνόμενοι των Τάξεων του ΠΝ, πριν περάσουν δώδεκα (12) χρόνια από την αποφοίτησή τους.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Η ΣΝΔ έχει δύο τμήματα, Μαχίμων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Τα έξοδα φοίτησης (ενδιαίτηση- βιβλία- στολές- ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) στη ΣΝΔ βαρύνουν το δημόσιο, ενώ από τον πρώτο μήνα λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι Ν. Δόκιμοι μετά από 4ετή φοίτηση αποφοιτούν με το βαθμό του Σημαιοφόρου ΠΝ.


ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)

 α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΙ       

Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Δεκελείας.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΙ

Η ΣΙ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των θετικών και τεχνολογικών επιστημών .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι δώδεκα (12) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Η ΣΙ έχει δύο τμήματα, Ιπτάμενων και Μηχανικών, στα οποία εντάσσονται από την αρχή οι υποψήφιοι σύμφωνα με τη δήλωσή τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή - Στρατιωτική (επιπλέον δε για τους Ίκαρους του Τμήματος Ιπτάμενων και σε Πτητική)

2. Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που διαγράφονται κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών από το τμήμα αυτό για λόγους πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για το οποίο είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο εισήχθη στο τμήμα Ιπταμένων της σχολής Ικάρων ο διαγραφόμενος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησής τους γίνεται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του από το τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής.

3. Ειδικότερα οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων του Τμήματος Ιπταμένων κρίνονται ακατάλληλοι εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90). Επίσης ακατάλληλοι κρίνονται όσοι ανεξαρτήτως ύψους (μέχρι 1,90) έχουν καθήμενοι ύψος κορμού μεγαλύτερο των ενενήντα επτά (97) εκατοστών του μέτρου.

4. Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που στο 2ο , 3ο ή 4ο έτος σπουδών αποτυγχάνουν στην πτητική εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά ακατάλληλοι για το ιπτάμενο προσωπικό, κατάλληλοι όμως για το προσωπικό εδάφους, δύναται να εντάσσονται κατόπιν αίτησής τους σε Τμήματα Ελεγκτών Αεράμυνας που συγκροτούνται ανάλογα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας, επαναλαμβάνοντας εξ αρχής το ίδιο έτος σπουδών.

5. Οι Ίκαροι του Τμήματος Μηχανικών, με το πέρας του 1ου έτους σπουδών, εντάσσονται σε μία από τις ειδικότητες (Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

6. Οι μαθητές των παραπάνω Τμημάτων κατά τη διάρκεια της φοίτησης διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με την άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπεται από τονκανονισμό της Σχολής.

7. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού.


ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ ΙΚΑΡΟΥ

ΕΙΜΑΙ ΙΚΑΡΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΣΕΒΟΜΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΜΕ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΟΥ ΒΙΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ  ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΜΩ ΠΡΑΞΗ ΠΟΤΑΠΗ,

ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Η΄ΦΟΒΟ.

ΜΝΗΜΟΝΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΜΟΥ, ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΕ ΘΑ ΑΝΕΧΟΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΙΚΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ Σ΄ΑΥΤΑ. 

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΜΥ

Η Σχολή έχει την έδρα της στα Τρίκαλα.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΜΥ

Η ΣΜΥ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτήσαντες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του στρατεύματος για 9 χρόνια από την αποφοίτησή τους.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

1. Η είσοδος των υποψηφίων γίνεται στις κατηγορίες Όπλα και Σώματα.

α) Τα Όπλα του Στρατού Ξηράς στα οποία κατανέμονται οι αποφοιτήσαντες είναι τα παρακάτω:

 1. Πεζικό
 2. Τεθωρακισμένα
 3. Πυροβολικό
 4. Μηχανικό
 5. Διαβιβάσεις
 6. Αεροπορία Στρατού

β) Τα Σώματα του Στρατού Ξηράς που κατανέμονται οι αποφοιτήσαντεςείναι τα παρακάτω:

 1. Τεχνικό
 2. Εφοδιασμού - Μεταφορών
 3. Υλικού Πολέμου
 4. Έρευνας - Πληροφορικής
 5. Υγειονομικό
 6. Γεωγραφικό
 7. Στρατιωτικών Γραμματέων
 8. Ταχυδρομικό
 9. Φροντιστών

2. Αμέσως μετά την κατάταξη ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως, που διαρκεί το λιγότερο δύο μήνες. Μετά το τέλος αυτής, γίνονται επιλογικές διαδικασίες για την κατανομή των σπουδαστών σε δύο επιμέρους κατηγορίες (Διοικητικοί και Τεχνικοί).

Αναλυτικά:

 • α) Όπλα / Διοικητικοί
 • β) Όπλα / Τεχνικοί
 • γ) Σώματα / Διοικητικοί
 • δ) Σώματα / Τεχνικοί

3. Οι διοικητικοί σπουδαστές των Όπλων και των Σωμάτων μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσής τους κατανέμονται στα Όπλα - Σώματα, ονομάζονται Μάχιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων. Στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες, όπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε διοικητικές θέσεις.

4. Οι Τεχνικοί σπουδαστές των Όπλων και Σωμάτων, μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους εκπαίδευσής τους κατανέμονται στα Όπλα - Σώματα του Στρατού Ξηράς και στη συνέχεια γίνεται η απονομή της ειδικότητάς τους. Με την ολοκλήρωση του 2ου έτους εκπαίδευσης ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες, συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και στη συνέχεια τοποθετούνται στις Μονάδες.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση στη σχολή διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

2. Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του διοικητού αυτές τις ημέρες και περιόδους που προβλέπονται από τονΟργανισμό της Σχολής.

3. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

4. Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του στρατού Ξηράς εισάγονται στην ΣΣΕ μετά από εξετάσεις σε ποσοστό 20% επί των εισακτέων της Γενικής Σειράς. Οι παραπάνω πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα έτος υπηρεσίας μετά την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ. Οι εν λόγω εξετάσεις οργανώνονται και διεξάγονται στη ΣΣΕ.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Οι σπουδαστές της Σχολής μετά από 2ετή φοίτηση, αποφοιτούν με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία.

2. Οι οργανικές θέσεις των Μονίμων Υπαξιωματικών Λοχιών, Επιλοχιών και Αρχιλοχιών είναι ενοποιημένες. Έτσι οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, εφόσον κριθούν προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεως, προάγονται στον επόμενο βαθμό, αφού συμπληρώσουν το χρόνο παραμονής που προβλέπει ο νόμος σε κάθε βαθμό. Η προαγωγή στο βαθμό του Ανθυπασπιστή γίνεται μετά από 12 χρόνια υπηρεσίας στους βαθμούς Λοχία - Επιλοχία - Αρχιλοχία.

3. Οι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ανάλογα με τα προσόντα τους σύμφωνα με το σχετικό νόμο και εισέρχονται στο Σώμα των Αξιωματικών.

4. Οι Αξιωματικοί, που προέρχονται από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, έχουν μέχρι και τον καταληκτικό τους βαθμό εξέλιξη σε βαθμούς αντίστοιχους με τους Αξιωματικούς που προέρχονται από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΣΑΣ

Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΣΑΣ

Η Σχολή διαιρείται σε δύο Πτέρυγες εκ των οποίων:

1. Η Πτέρυγα Υγειονομικού, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού και Κτηνιατρικού, ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας.

2. Η Πτέρυγα των άλλων Σωμάτων, στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα Στρατολογικού και Οικονομικού, που ανήκουν στα Επιστημονικά Πεδία των Ανθρωπιστικών, Νομικών, Κοινωνικών Επιστημών και στις Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης αντίστοιχα.

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

1. Η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια για το Ιατρικό, 5 για το Κτηνιατρικό, Οδοντιατρικό και Φαρμακευτικό Τμήμα και 4 χρόνια για το Οικονομικό και Στρατολογικό Τμήμα.

2. Οι απόφοιτοι της Σχολής είναι υποχρεωμένοι μετά την αποφοίτησή τους, να μείνουν στο στράτευμα: οι Ιατροί 18 χρόνια, οι Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, και Φαρμακοποιοί 15 χρόνια και οι Οικονομικοί, Στρατολόγοι 12 χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Οι μαθητές-τριες της Σχολής έχουν από την αρχή της φοίτησής των τις ειδικότητες των Τμημάτων αυτής, στα οποία πρόκειται να φοιτήσουν ως επιτυχόντες -ούσες των Πανελληνίων Εξετάσεων ή του Ενιαίου Λυκείου.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Η εκπαίδευση των μαθητών-τριων είναι Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση πραγματοποιείται στις αντίστοιχες Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπαιδεύονται σε αυτό όπως όλοι οι άλλοι ιδιώτες φοιτητές και έχουν τις ίδιες με αυτούς υποχρεώσεις. Η στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι σπουδαστές-τριες που παίρνουν το πτυχίο της Σχολής του Πανεπιστημίου, στην οποία φοιτούν και τελειώνουν με επιτυχία τη στρατιωτική τους εκπαίδευση, αποφοιτούν από τη ΣΣΑΣ και ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο κατανέμονται.


ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΑΝ

Η έδρα της Σχολής είναι στο Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΑ Α" στην Αθήνα.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΑΝ

Η Σχολή ανήκει στα επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Υγείας

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι τετραετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στο Στράτευμα μετά την αποφοίτηση είναι δώδεκα (12) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Οι μαθητές-τριες της σχολής σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους σπουδάζουν το αντικείμενο της Νοσηλευτικής Επιστήμης συγχρόνως με τη Στρατιωτική Εκπαίδευση.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Η εκπαίδευση των μαθητών-τριών είναι Στρατιωτική και Ακαδημαϊκή. Η Ακαδημαϊκή εκπαίδευση απαρτίζεται από τη θεωρητική και την κλινική. Η Στρατιωτική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή και σε άλλες Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, σε ότι δε αφορά την Ακαδημαϊκή, η μεν θεωρητική εκπαίδευση διεξάγεται στη Σχολή, η δε Κλινική εκπαίδευση διεξάγεται σε Στρατιωτικά και Πολιτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι ονομάζονται Ανθυπολοχαγοί, Σημαιοφόροι ή Ανθυποσμηναγοί ανάλογα με τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο κατανέμονται και στελεχώνουν τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.


ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΜΥΝ

Η Σχολή έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στο Σκαραμαγκά.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΜΥΝ

Η ΣΜΥΝ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτήσαντες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του πολεμικού Ναυτικού για 9 χρόνια από την αποφοίτησή τους.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε ειδικότητες και τέχνες. Οι Ειδικότητες και Τέχνες έχουν ταξινομηθεί σε τρείς Ομάδες: Πρώτη (Α), Δεύτερη (Β), Τρίτη (Γ), και κάθε μία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Ομάδα Α: Αρμενιστού - Τηλεγραφιστού - Σηματωρού - Ραδιοεντοπιστού - Τεχνίτου - Πυροβόλων - Διαχειριστού - Διαχειριστού Υλικού.

2. Ομάδα Β: Ηλεκτριστού/Ηλεκτροτεχνίτου - Ηλεκτρονικού Διευθύνσεως Βολής - Ηλεκτρονικού Αυτομάτων Συστημάτων - Ηλεκτρονικού Συνεννοήσεως - Ηλεκτρονικού Ραδιοεντοπιστού - Ηλεκτρονικού Ανθυποβρυχιακών Συσκευών- Τεχνίτου Τορπιλών.

3. Ομάδα Γ: Μηχανικού, Τεχνίτου Ψυκτικού - Τεχνίτου Εφαρμοστού Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως - Εφαρμοστού - Λεβητοποιού - Λεβητοποιού/Ελεσματουργού - Λεμβουργού - Συγγολλητού - Χητού - Τορναδόρου/Μηχανουργού - Σιδηρουργού.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα. Οι μαθητές της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας με πλοία του ΠΝ.

2. Οι μαθητές που φεύγουν - αποχωρούν από τη Σχολή κατά το δεύτερο έτος και πριν τελειώσει η εκπαίδευσή τους (εκτός εάν απομακρύνονται για λόγους υγείας) είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση που είναι ίση με το γινόμενο του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Κελευστή, επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή.

3. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο, και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Οι απόφοιτοι της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές.

2. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

 • α) το βαθμό του Κελευστού τρία (3) χρόνια
 • β) το βαθμό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια
 • γ) το βαθμό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια
 • δ) το βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχτούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοίαρχου ή Πλοίαρχου (Εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ) σύμφωνα με το Ν.2439/96 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου.


ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΥΑ

Η Σχολή έχει έδρα την 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι Αττικής.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΤΥΑ

Η ΣΤΥΑ ανήκει στο επιστημονικό πεδίο των τεχνολογικών επιστημών .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις του Π.Α. είναι εννιά (9) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Μετά την κατάταξή τους οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικού RADAR, Ελεγκτού Αεραμύνης και Γενικού Υλικονόμου σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

2. Οι μαθητές των παραπάνω Τμημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Σχολής.

3. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο, και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία.

2. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

 • α) το βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
 • β) το βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
 • γ) το βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
 • δ) το βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού μπορούν να εξελιχτούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.


ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΥΔ

Η Σχολή έχει έδρα το αεροδρόμιο Σέδες (Θεσσαλονίκη).

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΥΔ

Η ΣΥΔ ανήκει στο επιστημονικό πεδίο των επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις της Π.Α. είναι εννιά (9) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Μετά την κατάταξή τους οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: Μετεωρολόγου, Αμύνης Αεροδρομίων, Ταμειακού, Στρατολόγου και Πληροφοριών, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

2. Οι μαθητές των παραπάνω Τμημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Σχολής.

3. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο, και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία.

2. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

 • α) το βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
 • β) το βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
 • γ) το βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
 • δ) το βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΥΔ, εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού μπορούν να εξελιχτούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.