Οδηγός στρατιωτικών σχολών - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Οδηγός στρατιωτικών σχολών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Όλες οι σελίδες

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΥΑ

Η Σχολή έχει έδρα την 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι Αττικής.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΤΥΑ

Η ΣΤΥΑ ανήκει στο επιστημονικό πεδίο των τεχνολογικών επιστημών .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι διετής και ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στις τάξεις του Π.Α. είναι εννιά (9) χρόνια.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΕΩΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Μετά την κατάταξή τους οι Δόκιμοι εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες: Μηχανοσυνθέτου, Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων, Ηλεκτρολόγου Γενικού Οπλουργού, Συντηρητή Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών, Μηχανικού RADAR, Ελεγκτού Αεραμύνης και Γενικού Υλικονόμου σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή και Στρατιωτική.

2. Οι μαθητές των παραπάνω Τμημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής, εξέρχονται δε μόνο με άδεια του Διοικητού αυτές τις ημέρες που προβλέπονται από τον Κανονισμό της Σχολής.

3. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο, και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Σε όλους τους επιτυχόντες αποφοίτους απονέμεται ο βαθμός του Σμηνία.

2. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

  • α) το βαθμό του Σμηνία τρία (3) χρόνια
  • β) το βαθμό του Επισμηνία τρία (3) χρόνια
  • γ) το βαθμό του Αρχισμηνία τρία (3) χρόνια
  • δ) το βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξη τους στη ΣΤΥΑ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού μπορούν να εξελιχτούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου.