Οδηγός στρατιωτικών σχολών - ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) PDF Εκτύπωση E-mail
Ευρετήριο Άρθρων
Οδηγός στρατιωτικών σχολών
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (Σ.Σ.Ε.)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (Σ.Ν.Δ.)
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (Σ.Ι.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Σ.Μ.Υ.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Σ.Σ.Α.Σ.)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΣΧΟΛΗ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Υ.Δ.)
Όλες οι σελίδες

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)


α. ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΜΥΝ

Η Σχολή έχει την έδρα της στις εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ, στο Σκαραμαγκά.

β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΣΜΥΝ

Η ΣΜΥΝ ανήκει στα επιστημονικά πεδία των Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης .

γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση είναι διετής και οι αποφοιτήσαντες από τη Σχολή αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στις τάξεις του πολεμικού Ναυτικού για 9 χρόνια από την αποφοίτησή τους.

δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Αμέσως μετά την κατάταξή τους ακολουθεί μια περίοδος προπαιδεύσεως που διαρκεί το λιγότερο ένα μήνα κατά την οποία κατανέμονται σε ειδικότητες και τέχνες. Οι Ειδικότητες και Τέχνες έχουν ταξινομηθεί σε τρείς Ομάδες: Πρώτη (Α), Δεύτερη (Β), Τρίτη (Γ), και κάθε μία περιλαμβάνει τα παρακάτω:

1. Ομάδα Α: Αρμενιστού - Τηλεγραφιστού - Σηματωρού - Ραδιοεντοπιστού - Τεχνίτου - Πυροβόλων - Διαχειριστού - Διαχειριστού Υλικού.

2. Ομάδα Β: Ηλεκτριστού/Ηλεκτροτεχνίτου - Ηλεκτρονικού Διευθύνσεως Βολής - Ηλεκτρονικού Αυτομάτων Συστημάτων - Ηλεκτρονικού Συνεννοήσεως - Ηλεκτρονικού Ραδιοεντοπιστού - Ηλεκτρονικού Ανθυποβρυχιακών Συσκευών- Τεχνίτου Τορπιλών.

3. Ομάδα Γ: Μηχανικού, Τεχνίτου Ψυκτικού - Τεχνίτου Εφαρμοστού Μηχανών Εσωτερικής Καύσεως - Εφαρμοστού - Λεβητοποιού - Λεβητοποιού/Ελεσματουργού - Λεμβουργού - Συγγολλητού - Χητού - Τορναδόρου/Μηχανουργού - Σιδηρουργού.

ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

1. Η εκπαίδευση στη Σχολή διακρίνεται σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα. Οι μαθητές της Σχολής λαμβάνουν μέρος σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας με πλοία του ΠΝ.

2. Οι μαθητές που φεύγουν - αποχωρούν από τη Σχολή κατά το δεύτερο έτος και πριν τελειώσει η εκπαίδευσή τους (εκτός εάν απομακρύνονται για λόγους υγείας) είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση που είναι ίση με το γινόμενο του 50% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών Κελευστή, επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή.

3. Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής βαρύνουν το δημόσιο, και επιπλέον λαμβάνουν μηνιαίο χρηματικό βοήθημα.

στ. ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

1. Οι απόφοιτοι της Σχολής μετά από 2ετή επιτυχή φοίτηση, αποφοιτούν και ονομάζονται Κελευστές.

2. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις είναι:

  • α) το βαθμό του Κελευστού τρία (3) χρόνια
  • β) το βαθμό του Επικελευστού τρία (3) χρόνια
  • γ) το βαθμό του Αρχικελευστού τρία (3) χρόνια
  • δ) το βαθμό του Ανθυπασπιστού τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη ΣΜΥΝ, εκ των οποίων δυο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού. Μετά την προαγωγή τους στο βαθμό του Σημαιοφόρου μπορούν να εξελιχτούν μέχρι και το βαθμό του Αντιπλοίαρχου ή Πλοίαρχου (Εφόσον αποκτήσουν πτυχίο από ΑΕΙ) σύμφωνα με το Ν.2439/96 και να αποστρατευθούν με σύνταξη τα 2/3 της διαφοράς του βασικού μισθού του Αρχιπλοιάρχου.